Prezentacija Popisa ubijenih stradalih i nestalih u Prištini/Prishtinë

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) održao je 27. aprila 2010. Godine prezentacije dosadašnjih rezultata Popisa ubijenih stradalih i nestalih Albanaca u opštini Priština/Prishtinë u periodu od 1.01.1998 – 31.12.2000. godine. Prezentaciji koja je održana u sali Skupštine opštine Priština/Pristhinë prisustvovalo je preko 130 članova porodica ubijenih, stradalih i nestalih na teritoriji opštine Priština/Prishtinë.

1_1p

U uvodnom delu, direktorica Direktorata za zdravstvenu i socijalnu pomoć Skupštine opštine, Nazane Breca je poželela dobrodošlicu članovima porodica i podržala rad FHP Kosovo u prikupljanju podataka o ubijenim stradalim i nestalim. “Projekat FHP je veoma značajan jer niko do sada nije uradio ništa značajnije za žrtve. Skupština opštine Priština/Prishtinë je spremna da pruži pomoć FHP-u u realizaciji ovog projekta i stvaranju sećanja na žrtve putem Kosovske knjige pamćenja.


Šef kancelarije FHP Kosovo Bekim Blakaj upoznao je porodice žrtava sa podacima o broju žrtava sa teritorije opštine Priština/Prishtinë, njihovoj nacionalnoj, polnoj i starosnoj strukturi.

2_2

Nakon prezentacije, prisutni članovi porodica proverili su tačnost i potpunost podataka o njihovim najbližim srodnicima u Bazi podataka FHP. Tom priliko su Timu FHP Kosovo koji radi na Popisu predali veliki broj relevantnih dokumenata i fotografija. 

Na sledećem linku možete preuzeti kompletnu prezentaciju Popisa stradalih, ubijenih i nestalih osoba sa područja opštine Priština/Prishtinë.

Share