Prezentacija Popisa ubijenih, stradalih i nestalih u opštinama Gnjilane/Gjilan, Vitina/Viti, Kamenica/Kamenicë i Novo Brdo/Novobërde

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) je 9. februara 2010. godine u sali Skupštine opštine Gnjilane/Gjilan predstavio dosadašnje rezultate Popisa ubijenih, stradalih i nestalih Albanaca u opštinama Gnjilane/Gjilan, Vitina/Viti, Kamenica/Kamenicë i Novo Brdo/Novobërde u periodu od 1. januara 1998. do 14. juna 2000. godine. Prezentaciji je prisustvovalo oko 70 članova porodica ubijenih, stradalih i nestalih, predstavnici medija iz Srbije i sa Kosova i predstavnici KFOR-a.


presentation_1_1

Na početku prezentacije, predsednik Skupštine opštine Gnjilane/Gjilan, Bajram Nevzati je rekao da će Skupština opštine uvek podržati svaku inicijativu koja je za dobrobit porodica palih boraca i žrtava. Predsednik Skupštine opštine se zatim zahvalio FHP Kosovo na angažovanju u prikupljanju dokaza i dokumetacije u vezi ubistava i nestanaka tokom rata i pozvao porodice da pomognu FHP Kosovo u prikupljanju podataka.

Šef kancelarije FHP Kosovo Bekim Blakaj je u uvodnom obraćanju rekao da ubijeni, stradali i nestali nisu samo brojevi već da oni imaju svoje porodice i imena i da sve to treba zabeležiti i sačuvati radi budućih genaracija i dodao:. “Oni su značajni za nas i za naš deo istorije kao i naše budućnosti”. Bekim Blakaj je zatim predstavio dosadašnje rezultate Popisa koji se odnose na opštine Gnjilane/Gjilan, Vitina/Viti, Kamenica/Kamenicë i Novo Brdo/Novobërde. 

Na kraju prezentacije, članovi porodica su proverili podatke o njihovim najbližim u Bazi podataka FHP-a. Porodice su tokom provere, timu FHP Kosovo, predale i nekoliko desetina fotografija žrtava i relevantnih dokumenata.

presentation_2_1

Na sledećem linku možete preuzeti kompletnu prezentaciju Popisa stradalih, ubijenih i nestalih osoba u opštinama Gnjilane/Gjilan, Vitina/Viti, Kamenica/Kamenicë i Novo Brdo/Novobërde.
Share