Radojko Repanović ponovo osuđen za zločin u Suvoj Reci

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu 15.12.2010. ponovo je osudilo optuženog Radojka Repanovića na 20 godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Suvoj Reci/Suharekë. Sud je u potpunosti prihvatio stav i argumente, koje je u završnoj reči izneo zamenik tužioca za ratne zločine Miroljub Vitorović.


Share

Presuda za ratne zločine u opštini Zvornik nije donela pravdu ni za žrtve, ni za optužene

Posle pet godina suđenja, sudsko veće Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Tatjana Vuković izreklo je presudu [22.11.2010.] koja je duboko pogodila i uvredila porodice žrtava i uznemirila branitelje ljudska prava.


Share

Porodice Berisha nemaju poverenje u sudove Republike Srbije

Predstavnici porodica Bersiha koje su pratile suđenje i svedočile pred Većem za ratne zločine Okružnog suda  u Beogradu o ubistvu svojih 49 članova,  26. marta 1999. godine  u Suvoj Reci, smatraju da Veće za ratne zločine i Apelacioni sud u Beogradu, svojim presudama, štite komandanta 37 Odreda Posebnih jedinica policije Radoslava Mitrovića, koji je počinio ubistva širom Kosova. Porodice Berisha neće prisustvovati ponovljenom suđenju bivšem komandiru policijske stanice  u Suvoj Reci, Radojku Repanoviću.


Share

Deset godina zatvora za ubistvo ranjenika

Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je 17.11.2010. optuženog Darka Radivoja na 10 godina zatvora za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika u Tenji [Hrvatska]. U obrazloženju visine kazne, predsedavajući sudskog veća, sudija Rastko Popović je naveo da je sud uzeo u obzir  da je optuženi neosuđivan i otac dvoje dece, a kao otežavajuće okolnosti da je ubio ranjenog vojnika zato što je Hrvat, i zbog odnosa prema počinjenom delu, koji se ogleda u izjavi optuženog nakon izvršenog ubistva ko mu jebe mater ustašku.


Share

Stanko Vujanović kriv za ubistvo hrvatskih civila u Vukovaru

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je 1.11.2010. optuženog Stanka Vujanovića na devet godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Vukovaru. U obrazloženju visine kazne, sudija Snežana Nikolić-Garotić je kao olakšavajuće okolnosti navela držanje optuženog za vreme suđenja, žaljenje zbog stradanja civla u podrumu kuće Sever kao i to da je otac dvoje dece, a kao otežavajuće da je izvršio ubistvo dva civila. Kako je optuženi pravnosnažnom presudom u predmetu Ovčara osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, sudsko veće izreklo je optuženom Vujanoviću jedinstvenu kaznu od 20 godina.


Share

Apelacioni sud u Beogradu vratilo predmet Jurišić u pravne okvire

Fond za humanhitarno pravo smatra da je Apelacioni sud u Beogradu trebalo da oslobodi  Iliju Jurišića krivične odgovornosti za krivično delo upotreba nedozvoljenih sredstava borbe, u Tuzli 15.05.1992. godine, zbog nedostatka dokaza.Veće za ratne zločine Apelacinog suda u Beogradu objavilo je 11.10.2010. presudu, kojom je ukinulo prvostepenu presudu Okružnog suda u Beogradu od 28.09.2009. godine i vratilo postupak na ponovno suđenje pred izmenjenim većem, te je optuženog Iliju Jurišića osobodilo pritvora.


Share

Za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika kazna ispod zakonskog minimuma

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu  osudio je 23. juna 2010. godine Milorada Lazića i Nikolu Konjevića na tri godine zatvora i Mirka Marunića na dve, dok je Perica Đaković oslobođen odgovornosti, za ratni zločin protiv hrvatskih ratnih zarobljenika.


Share

Minimalna kazna za ratni zločin nad hrvatskim civilima

Presuda pripadniku bivše Teritorijalne odbrane  SAO Krajine Milanu Španoviću za ratni zločin nad hrvatskim civilima u Staroj Gradiški, koju je Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izreklo 25.06.2010. godine, može da obeshrabri hrvatske žrtve da učestvuju u suđenjima za ratne zločine u Srbiji.


Share

Pane Bulat i Rade Vranešević pravedno osuđeni za ratni zločin u Banskom Kovačevcu

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Olivera Anđelković, izreklo je 15.3.2010. godine osuđujuću presudu optuženima Panu Bulatu i Radetu Vraneševiću, kojom ih je osudilo na kazne zatvora u trajanju od 15 odnosno 12 godina za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.  Radi se o predmetu koji je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ustupilo Tužilaštvu za ratne zločine na osnovu Sporazuma o saradnju u procesuiranju počinilaca ratnih zločina. Optužnicom Tužilaštva za ratne zločine od 16.4.2008. optuženima je stavljeno na teret da su u Banskom Kovačevcu ubili šest civila hrvatske nacionalnosti.


Share

Potvrđena presuda Bori Trbojeviću za ubistvo pet zarobljenika

Vrhovni sud Srbije je 4.12.2009. godine potvrdio presudu Okružnog suda u Beogradu, Veća za ratne zločine, kojom je optuženi Boro Trbojević oglašen krivim zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. Vrhovni sud Srbije je odbio kao neosnovane žalbe Tužioca za ratne zločine kao i odbrane optuženog Trbojevića. U obrazloženju ovaj sud navodi da prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka niti povrede krivičnog zakona na koje drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti.


Share