Postupak za ostvarivanja prava na reparacije – Ubistvo Mušana Husovića – svedočenje Zahide Rovčanin i Džemile Čalaković

U postupku koji je Fond za humanitarno pravo u aprilu 2007. godine pokrenuo u ime sedmoro dece Mušana Husovića iz Kukurovića [opština Priboj], protiv Republike Srbije za naknadu nematerijalne štete zbog ubistva njihovog oca, 10. aprila 2009. godine, održano je ročište u Prvom opštinskom sudu u Beogradu na kome su saslušane Zahida Rovčanin iz Gračanice kod Prijepolja i Džemila Čalaković iz Špiljana kod Tutina.


Share

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije – slučaj logora Šljivovica i Mitrovo polje – Saslušanje Enesa Bogilovića i Mušana Džebe

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 9. aprila 2009. godine održano je ročište u postupku za naknadu štete koju je FHP u novembru 2007. godine pokrenuo protiv Republike Srbije u ime Enesa Bogilovića i Mušana Džebe, bivših logoraša logora u Šljivovici, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njima izvršili pripadnici MUP-a Srbije u Šljivovici tokom 1995. i 1996. godine. Na ročištu su saslušani Enes Bogilović i Mušan Džebo.


Share

Odbijen zahtev za obeštećenje porodica otetih iz Sjeverina

Prvi opštinski sud u Beogradu presudom od 2. aprila 2009. godine  odbio je tužbu za nadoknadu štete koju je Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo protiv Rebublike Srbije u ime 25 članova porodica otetih meštana Sjeverina.


Share

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije – slučaj torture nad Seadom Rovčaninom – svedočenje policajca Duška Maričića

Izveštaj sa suđenja – 12. mart 2009.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 16. januara 2009. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP u ime Seada Rovčanina podneo 24. decembra 2006. godine protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije [SUP Prijepolje] u septembru 1993. godine. Na ročištu je u svojstvu svedoka saslušan Duško Maričić, inspektor SUP-a Prijepolje.


Share

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije-slučaj nezakonitog pritvora Albanaca– slučaj Hasani Refik i dr.

Izveštaj sa suđenja – 10. mart 2009.

U postupku za naknadu štete, koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) u oktobru 2008. godine pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pokrenuo protiv Republike Srbije u ime Refika Hasanija, Sokola Jakupija, Agima Ibrahimija i Zijadina Blakqorija, Albanaca sa Kosova, koji su bili nezakonito pritvoreni u zatvorima u Srbiji tokom 1999. i 2000. godine, 10. marta 2009. godine je održano ročište, na kome su saslušani Refik Hasani i Sokolj Jakupi.


Share

Spomenik žrtvama otmice u Štrpcima 27. februar 2009.

Posle 16 godina od počinjenog zločina, u petak, 27. februara 2009. godine u Prijepolju biće otkriven spomenik žtvama otmice iz voza br.671 na relaciji Beograd-Bar, državljanima Srbije, koji su stradali zbog svog  imena i vere. Predstavnici/predstavnice Žena u crnom, Inicijative mladih za ljudska prava, Komiteta pravnika za ljudska prava i Fonda za humanitarno pravo prisustvovaće otkrivanju spomenika žrtvama ovog zločina. U isto vreme nevladine organizacije za ljudska prava iz Srbije pozivaju predstavnike vlasti u Srbiji da se tog dana, tačno u vreme otmice, u 15:48 minuta, javno oglase brigom i obavezom da će otvoriti istragu, identifikovati i kazniti sve odgovorne za ovaj strašni zločin.


Share

Postupak za ostvarivanja prava na reparacije – ubistvo Mušana Husovića – svedočenje Emine Muratović

U postupku koji je Fond za humanitarno pravo u aprilu 2007. godine pokrenuo u ime sedmoro dece Mušana Husovića iz Kukurovića [opština Priboj], protiv Republike Srbije za naknadu nematerijalne štete zbog ubistva njihovog oca, 13. februara 2009. godine, održano je ročište na kome je saslušana ćerka pokojnog Mušana Husovića, Emina Muratović iz Pljevalja.

Share

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije – slučaj Logori za Hrvate u Vojvodini – svedočenje žrtava Gerde Barne, Ane Ravnjak Skaramuce i Mande Patko

Izveštaj sa suđenja – 4. februar 2009.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 1. februara 2009. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP 20. novembra 2007. godine podneo protiv Republike Srbije u ime dvanaest bivših logoraša logora Begejci i Sremska Mitrovica [Vojvodini], zbog odgovornosti države za nezakonit pritvor i torturu koju su nad njima izvršili pripadnici JNA i MUP-a Republike Srbije. Na ročištu su saslušane bivše logorašice Gerda Barna, Ana Ravnjak Skaramuca i Manda Patko.


Share

Tortura nad Seadom Rovčaninom – svedočenje Vehba Mujezinovića – Izveštaj sa suđenja – 16. januar 2009.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 16. januara 2009. godine održano je ročište postupku za naknadu štete koji je FHP pokrenuo u ime Seada Rovčanina 24. decembra 2006. godine protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije [SUP Prijepolje] u septembru 1993. godine. Na ročištu je, u svojstvu svedoka saslušan Vehbo Mujezinović.


Share

Tortura nad Fehratom Suljićem – Izveštaj sa suđenja – 22. januar 2009.

U postupku za naknadu štete Srbije koji je FHP podneo protiv Republike Srbije u junu 2007. godine u ime Fehrata Suljića, Bošnjaka iz Dolova [opština Tutin], 22. januara 2009. godine je održano ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, na kome je saslušana svedokinja Hajrija Suljić, supruga Fehrata Suljića.


Share