Primedbe na vojno suđenje u Nišu za ratni zločin protiv civila

Vojni sud u Nišu izrekao je 11. oktobra 2002. godine prvu presudu za ratne zločine počinjene tokom oružanih sukoba na Kosovu. Presuda je zasnovana na priznanju bivših vojnika Danila Tešića i Mišela Seregija pred sudom da su početkom aprila 1999. godine u okolini Prizrena ubili a potom spalili tela dvojice neidentifikovanih albanskih civila i priznanju kapetana Rada Radojevića u istrazi da je ubistvo izvšeno prema naredbi oficira bezbednosti potpukovnika Zlatana Mančića. Potpukovnik Mančić je osuđen na sedam godina zatvora, kapetan Radojević na pet godina, vojnik Tešić na četiri i vojnik Seregi na tri godine zatvora…

Share

Posebna odeljenja za romsku decu u Subotici – čin rasne diskriminacije

Fond za humanitarno pravo i Evropski centar za prava Roma protive se inicijativi Skupštine opštine Subotica za formiranje posebnih odeljenja za romsku decu raseljenu sa Kosova i Metohije. Uspostavljanje ovakvih odeljenja predstavljalo bi drastičan čin rasne diskriminacije (segregacije) kojim bi istovremeno bilo povređeno i više osnovnih ljudskih prava, kao što su pravo na ravnopravnost građana, pravo na obrazovanje i pravo na elementarno ljudsko dostojanstvo.


Share

Priznanje, preuzimanje odgovornosti i žaljenje – put izmirenja

FHP pozdravlja odluku Biljane Plavšić da prizna krivicu i preuzme odgovornost za svoje ponašanje i postupke tokom oružanih sukoba u Bosni i Hercegovini. Priznanje o počinjenim nedelima, preuzimanje odgovornosti  i žaljenje koje je Biljana Plavšić izrazila u najboljem su interesu naroda kome ona pripada. FHP posebno ukazuje na činjenicu da priznanje Biljane Plavšić otvara put za izmirenje ljudi i naroda u susedstvu i vraćanje ljudskog dostojanstva žrtvama.

Share

Diskriminacija Roma pri pribavljanju ličnih dokumenata u Nikšiću

Fond za humanitarno pravo zahteva od službenika Opštine Nikšić da prestanu sa diskriminacijom Roma prilikom izdavanja uverenja o državljanstvu i da im omuguće nesmetano dobijanje dokumenata kao i svim građanima Crne Gore.


Share

Tužilaštvo odustalo od krivičnog gonjenja Roma, žrtve rasno motivisanog napada

Opštinsko javno tužilaštvo u Bajinoj Bašti odustalo je od krivičnog gonjenja Staniše Simića (1973), raseljenog Roma s Kosova, zbog nanošenja lakih telesnih povreda u tuči sa lokalnim Srbima koji su ga vređali i napali na rasnoj osnovi.

Share

Rešiti problem smeštaja Roma

Predsedniku Vlade Republike Srbije Zoranu Đinđiću

Komesaru za izbeglice Republike Srbije Sandi Rašković-Ivić

Saveznom ministru za nacionalne i etničke zajednice Rasimu Ljajiću

Gradonačelnici Beograda Radmili Hrustanović

Predsedniku IO Skupštine grada Beograda Nenadu Bogdanoviću

Poštovani,

Share

Sistematski napadi motivisani verskom mržnjom u Bačkoj Palanci

Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje da su pripadnici malih verskih zajednica u Bačkoj Palanci stalno izloženi napadima, pretnjama i diskriminaciji, a da otkriveni počinioci tih krivičnih dela uglavnom nisu kažnjeni. Na području opštine Bačka Palanka postoji oko dvadeset ne-pravoslavnih verskih zajednica i većina njihovih verskih objekata bila je meta napada radikalnih desničarskih grupa.


Share

Haški tribunal V: Presude: Dražen Erdemović, Goran Jelisić

t_Haski_Tribunal_V_Presude_Drazen_Erdemovic_i_Goran_Jelisic

Knjiga sadrži presudu izrečenu u slučaju Tužilac protiv Dražena Erdemovića, kao i presudu u slučaju Tužilac protiv Gorana Jelisića i druga dokumenta sa pomenutih suđenja.


Share

Policajcima po tri meseca zatvora zbog torture

Peti opstinski sud u Beogradu osudio je 8. jula 2002. policajce SUP-a Vozdovac Dragana Ninkovica i Gorana Krstica na po tri meseca zatvora, jer su 7. maja 1998. godine pretukli Roma Krstu Kalinovica (1976) pokusavajuci da mu iznude informacije o nekim krivicnim delima koja su se dogodila u kraju grada u kom stanuje.

Share

Diskriminacija građana Federacije BiH – pismo ministru inostranih poslova SRJ Goranu Svilanoviću

Savezno Ministarstvo za inostrane poslove

Savezni ministar za inostrane poslove

G-din Goran Svilanović

Poštovani g.dine Svilanoviću,

Obraćamo Vam se povodom prakse vlasti u Srbiji da prave razliku među građanima Bosne i Hercegovine na osnovu etničke pripadnosti i prebivališta, stavljanjem u nepovoljniji položaj građane Federcije. Ta praksa se ogleda u putovanju, korišćenju autobuskog saobraćaja, hotela, telefonskih usluga i priznavanju diploma.

Share