Romi u Srbiji

t_Romi_u_Srbiji

Knjiga se sastoji iz dva dela. Prvi deo govori o Romima u Srbiji od 1998. do 2003. fokusirajući se na slučajeve policijskog nasilja i nasilje od strane privatnih lica, poput grupe «skinheds», i diskriminaciju koju Romi doživljavaju u mnogim oblastima društva. Drugi deo govori o zloupotrebi i nasilju nad Romima na Kosovu u periodu od 24. marta do 1. septembra 1999. godine, kao i o položaju Roma na Kosovu nakon povlačenja srpskih snaga bezbednosti.


Share

Kandić: Kosovo će biti nezavisno

Izvor: Balkan, 07.07.2003; Strana: 2

NOVI SAD – Direktor Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić izjavila je juče da će „Kosovo biti nezavisno od Srbije” i da je to „činjenica”, jer četiri godine posle rata ono funkcioniše „potpuno nezavisno od Srbije”, prenose agencije.


Share

Omogućiti manjinskim zajednicama na Kosovu ravnopravnost u ostvarivanju prava na obrazovanje

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od organa privremene samouprave na Kosovu da obezbedi jednake šanse u ostvarivanju prava na obrazovanje svim građanima Kosova, bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu ili versku pripadnost.


Share

Šef Biroa za komunikacije Vlade Srbije tužio Fond za humanitarno pravo i B92

Šef Biroa za komunikacije Vlade Srbije Vladimir Popović podneo je Prvom opštinskom sudu u Beogradu tužbu kojom od Fonda za humanitarno pravo i Radio-televizije B92 traži naknadu štete od 2.000.000 dinara, jer je taj medij 24. aprila 2003. objavio “neistinitu informaciju” Fonda za humanitarno pravo da je tokom vanrednog stanja, Vlada Srbije preko šefa Biroa za komunikacije svakodnevno vršila pritisak na medije i novinare.

Share

Država je dužna da pronađe počinioce napada na kuću Dragane Bukumirović

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od državnih organa Srbije da sprovedu odlučnu istragu koja će otkriti počinioce napada na kuću predsednice Društva za duhovnu nauku “Sanatan-sansta”, Dragane Bukumirović u Belom Potoku. Napadi su kulminirali 24. maja 2003. godine, kada su nepoznati počinioci bacanjem molotovljevog koktela zapalili kuću u kojoj je živela sa svojim sinom i njegovom ženom.


Share

Obezbediti smeštaj prinudno iseljenim Romima

Fond za humanitarno pravo (FHP) zahteva od nadležnih državnih organa da obezbede alternativni smeštaj za 52 romske porodice iz Radničke ulice u Beogradu, čije su bespravno podignute kuće srušene bagerima 19. maja 2003. godine na osnovu naloga građevinske inspekcije Opštine Čukarica.

Share

Suđenje za ratni zločin: slučaj Sjeverin

U Okružnom sudu u Beogradu 20. januara 2003. godine je počelo suđenje Milanu Lukiću, Oliveru Krsmanoviću, obojici u odsustvu i Dragutinu Dragičeviću i Đorđu Ševiću koji su optuženi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva (član 142 KZ SRJ). Ovo suđenje, poznato kao “slučaj Sjeverin”, po selu odakle su žrtve, viđeno je u javnosti kao test za srpsko pravosuđe i njegovu spremnost da sudi po zakonu i izrekne presudu kojom će pravda biti zadovoljena…

Share

Deportovani građani Srbije i Crne Gore iz Evropske unije postaju veliki socijalni problem

Fond za humanitarno pravo (FHP) upozorava javnost i državne organe Srbije i Crne Gore da će veliki broj deportovanih građana SCG iz zemalja Zapadne Evrope uskoro postati jedan od gorućih socijalnih problema našeg društva. FHP zahteva od vlada Srbije i Crne Gore da hitno započnu izradu strategije prihvata i socijalnog zbrinjavanja ovakvih slučajeva, pošto su već potpisani sporazumi o readmisiji sa zemljama Evropske unije.

Share

Krivična prijava protiv sudija Saveznog suda

Fond za humanitarno pravo, u ime Faruka Đečevića iz Podgorice, podneo je Prvom opštinskom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv petoro sudija Saveznog suda jer su počinili krivično delo “kršenja zakona od strane sudije” u postupku koji je Đečević vodio radi zaštite svojih radnih prava.


Share

Svetski dan Roma

Povodom Svetskog dana Roma, 8. aprila, Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje da položaj Roma u Srbiji i Crnoj Gori u praksi nije poboljšan, iako im je prošle godine Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina priznat status nacionalne manjine.

Share