Odluka Komiteteta protiv torture UN o slučaju Jovice Dimitrova

Konvencija protiv mučenja i drugih svirepih, nečovečnih i ponižavajućih kazni ili postupaka

Share

Komitet protiv mučenja UN utvrdio kršenje Konvencije u slučaju Jovice Dimitrova

Komitet protiv mučenja Ujedinjenih nacija, utvrdio kršenje Konvencije protiv mučenja i drugih surovih kazni  u slučaju Jovice Dimitrova, državljanina Srbije i Crne Gore romskog porekla.

Share

Fond za humanitarno pravo traži istragu za ratne zločine u Antinu

Fond za humanitarno pravo (FHP) traži od Tužilaštva za ratne zločine da pokrene predkrivični postupak u vezi sa počinjenim ratnim zločinima u Antinu u Hrvatskoj, nakon uspostavljanja srpske (JNA) kontrole na teritoriji istočne Slavonije, u avgustu 1991. godine, ukazujući da ima indicija da su te zločine počinili pripadnici dobrovoljačkih jedinica iz Srbije, «šešeljevci» i drugi, među kojima preživeli svedoci spominju i potpredsednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića.

Share

Iseljenje iz stana Envera Petrovcija ponovo odloženo

Iseljenje Mileta Nedeljkovića koji se juna 1999. godine nasilno uselio se u stan glumca Envera Petrovcija, bilo je zakazano za 2.06. 2005. u 11.30. Advokat Fonda za humanitarno pravo otišao je navedenog dana u Četvrti opštinski sud u Beogradu i utvrdio na pisarnici da je predmet predati izvršitelju, tako da nije bilo smetnji da se izvršenje sprovede. Advokat je potom otišao kod izvršitelja, uverio se da je predmet kod njega.

Share

Srebrenica – Van osnovane sumnje

Agenda

Glas žrtava

Govor Roderika Mura

Press clipping

Svedočenje Sabahete Fejzić, kojoj su u Potočarima iz ruku otrgli sina jedinca Rijada. U genocidu u Srebrenici izgubila je i supruga.

Svedočenje Zumre Šehomerović, koja je u genocidu u Srebrenici izgubila supruga i više članova porodice. Posmrtne ostatke supruga pronašla je 2009. godine u masovnoj grobnici kod Zvornika. 

Svedočenje Hibe Mehmedović, čiji su sinovi oteti su iz porodične kuće u Vlasenici u maju 1992. godine. Njihove posmrtne ostatke pronašla je tek 2009. godine.

Svedočenje Sabre Kolenović, koja je uspela da 1993. godine spase svoju decu iz opkoljene Srebrenice tako što ih je ubacila u kamion koji je prevozio civile u Tuzlu. Tek posle šest meseci saznala je da su stigli u Tuzlu i da su živi.

Share

Haški tribunal VIII: Presude Srebrenica

t_Haski_Tribunal_VIII_Srebrenica_presude

Knjiga sadrži presudu Radislavu Krstiću sa suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju za zločine počinjene u Srebrenici, spojenu optužnicu protiv Vidoja Blagojevića, Dragana Obrenovića, Dragana Jokića i Momira Nikolića, kao i presude protiv Momira Nikolića i Dragana Obrenovića.


Share

Osnivač Škorpiona šeta slobodno Beogradom

Izvor: Blic, 06.06.2005; Strana: 4

Glavni čovek za vezu „Škorpiona“ sa DB-om bio je Milan Milanović Mrgud, pripadnik MUP-a Srbije, kaže Jovan Mirilo, jedan od ljudi kojima su pripadnici ove jedinice pretili zbog kasete koja je dospela do Tužilaštva Tribunala u Hagu.
Prema njegovim rečima, Mirilo je bio glavni čovek Jovice Stanišića, tadašnjeg čelnika DB-a za vezu sa paravojnim formacijama.


Share

Deklaracija o obavezama države Srbije da preduzme sve mere zaštite prava žrtava ratnih zločina, a posebno žrtava genocida u Srebrenici

Nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Gradjanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Žene u crnom, Beogradski krug, Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava predlažu Narodnoj skupštini Republike Srbije da na osnovu člana 72. stav 1 tačka 1, 2. i 6. i stava 2. i člana 73. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije i članova 130. i 156. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, usvoji sledeću

Share

Slučaj Ovčara: Suđenje je profesionalno ali je optužnica manjkava

Suđenje 17-orici pripadnika Teritorijalne odbrane (TO) Vukovar i dobrovoljačke jedinice „Leva Supoderica“ za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu prati Regionalni tim posmatrača, koji su formirali Fond za humanitarno pravo (Srbija), Istraživačko-dokumentacioni centar, Sarajevo (BiH) i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek (Hrvatska).

Share

Krivična prijava protiv ministra pravde u Vladi Republike Srbije

Grupa nevladinih organizacija podnela je Okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Zorana Stojkovića, ministra pravde Republike Srbije, zbog krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja iz člana 242 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srbije.

Share