B92: Napredak, ali nedovoljan

Izvor: B92

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, predstavnici nevladinih organizacija konstatovali su da je, i pored pozitivnih pomaka, stanje ljudskih prava u Srbiji i dalje nezadovoljavajuće.

Andrej Nosov, iz Inicijative mladih za ljudska prava, kao najveće probleme navodi primenu zakona o zaštiti ljudskih prava i nedovoljnu podršku države nezavisnim institucijama.

Predsednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kritikovala je nejasnu strategiju domaćeg tužilaštva za ratne zločine, ali je pohvalila rad policije posle promene Vlade.

“Danas policija obavlja posao u skladu sa zakonom i u skladu sa ustavnom obavezom da služi interesima ljudske zajednice što se najbolje pokazuje u vezi sa protestom političke desničarske grupe, organizacije 1389. Osim ispoljavanja da kažem verbalnog neprijateljstva nema ni jednog fizičkog incidenta zato što policija obavlja veoma profesionalno svoj posao“, ocenila je Kandićeva.

Share