TV Fox: Međunarodni dan ljudskih prava

Izvor: TV Fox

Izveštaj TV Fox o aktivnostima organizacija za ljudska prava povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10. decembra 2008. godine

Share