Glas javnosti: Fond za humanitarno pravo i kosovski Srbi

Izvor: Glas javnosti

Povodom neproverenih i netačnih tvrdnji novinara Glasa javnosti, iznetih u članku pod naslovom „Izveštaji kroje sudbinu Srbije“, u broju od 5. novembra, da se nijedan izveštaj nevladinih organizacija u Srbiji ne bavi stanjem ljudskih prava Srba na Kosovu, Fond za humanitarno pravo podseća da Fond sistematski prati i izveštava o stanju ljudskih prava Srba i ostalih etničkih zajednica na Kosovu, uključujući teška kršenja ljudskih prava počinjena tokom oružanog sukoba na Kosovu i nakon toga. Fond za humanitarno pravo prati i izveštaja o suđenjima za ratne zločine i etnički motivisana krivična dela na Kosovu, koja se vode pred međunarodnim sudskim većima na Kosovu.


Share

TV Avala: Organizacije za ljudska prava o suđenju F.Artman

Izvor: TV Avala

Povodom suđenja novinarki Florens Arman (Florence Hartmann) pred Haskim tribunalom zbog navodnog objavljivanja poverljivih odluka Žalbenog veća u procesu protiv Slobodana Miloševića, organizacije za ljudska prava iz država naslednica bivše Jugoslavije navode da nije jasno zašto je ona došla pod udar Suda.


Share

B92: NVO traže razjašnjenje od Haga

Izvor: B92

Više organizacija za ljudska prava iz bivše Jugoslavije zatražile su od Haškog tribunala razjašnjenje odluke o zatamljivanju dokumenata Vojske Jugoslavije.


Share

E-novine: Srbija treba da obelodani dokumente VSO

Izvor: E-novine

Javila se ozbiljna sumnja da su Haški tribunal, odlukom o zaštitnim merama za zapisnike VSO, i MPS, nezainteresovanošću da prikupi važne dokaze, zaštitili Srbiju od moguće odgovornosti za učešće u genocidu u Srebrenici


Share

TV Fox: Gostovanje Florance Hartmann

Izvor: TV Fox
Gostovanje Florance Hartmann, člana Upravnog odbora Fonda za humanitarno pravo (FHP) u Vestima u 18.00 na TV Fox, 31. oktobra 2008. godine.


Share

TV Fox: Konferencija za štampu članova upravnog odbora FHP

Izvor: TV Fox

Izveštaj TV Fox sa konferencije za štampu članova upravnog odbora Fonda za humanitarno pravo (FHP) koja je održana 31. oktobra 2008. u TANJUG, Međunarodnom press centru, a na kojoj su članovi upravnog odbora FHP govorili o IV Regionalnom forumu za tranzicionu pravdu, održanom 28. i 29. 10.2008. u Prištini, na kome je formirana Koalicija organizacija za ljudska prava, udruženja žrtava i porodica žrtava stradalih i nestalih, organizacija mladih, ženskih grupa, organizacija za mir i razvoj demokratije i drugih nevladinh organizacija i profesionalnih grupa (Koalicija) za podršku inicijativi za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica za ratne zločine i druge teške povrede ljudskih prava u neposrednoj prošlosti (REKOM), kojoj je, uoči i na samom forumu pristupilo 108 organizacija i 155 pojedinica iz država naslednica bivše Jugoslavije.


Share

Novi list: U potrazi za odgovorima iz mračnog razdoblja

Izvor: Novi list

– REKOM mogu osnovati samo države, jer ga potvrđuju vlade ili parlamenti – Cilj je utvrditi činjenice o ratnim zločinima kako bi se smanjio prostor za manipulacije – REKOM utvrđuje činjenice kao istražno tijelo i daje preporuke – Pripremit će se i okvir za materijalnu odštetu žrtvama – Traži se slobodan pristup svim arhivama, pa i vojnim


Share

Danas: Države da obezbede pravdu za žrtve

Izvor: Danas

Kroz ispovesti roditelja, dece i rođaka ubijenih i nestalih najbolje se vidi da niko nema monopol na istinu


Share

Danas: Artman: Priča o trgovini organima manipulacija

Izvor: Danas

Bivša portparolka Haškog tribunala Florans Artman izjavila je juče u Beogradu da su navodi o trgovini organima otetih Srba i ostalih nealbanaca predmet manipulacija jer je nemoguće govoriti o tome kako su oni ubijeni bez informacija o nestalima na Kosovu.


Share

B92: Komisija za bavljenje zločinima

Izvor: B92

U Prištini je formirana koalicija organizacija za ljudska prava za pripremu osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima.


Share