Otetim Sjeverincima država Srbija ne priznaje status civilnih žrtava rata

Opštinska uprava u Priboju odbila je kao neosnovane zahteve tri porodice otetih Sjeverinaca da im se zvanično prizna status porodica civilnih žrtava rata u Srbiji. Fond za humanitarno pravo (FHP), koji je u ime porodica otetih Sjeverinaca pokrenuo postupke, uložio je 17.10.2012. godine žalbu Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike protiv navedenih rešenja jer su protivna Ustavu, zakonima i međunarodnim konvencijama kojima se štite ljudska prava, ukazujući da su zahtevi porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina odbijeni zbog kriterijuma koji se nisu primenjivali prema žrtvama srpske nacionalnosti. FHP je uputio pritužbe protiv Opštinske uprave u Priboju i Zaštitniku građana Saši Jankoviću.


Share

Odšteta od 380.000 dinara kosovskom Albancu za 480 dana torture i nehumanog postupanja


Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom јe utvrdio da Republika Srbija snosi odgovornost zа zlostavljanje i nehumano postupanje, koje su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP Srbije) počinili nad Mustafom Kolgecijem, Albancem iz Suve Reke/Suhareke, tokom pritvora u periodu od septembra 1998. godine do januara 2000. godine. Sud je naložio Republici Srbiji da mu zbog toga, na ime naknade nematerijalne štete, isplati 380.000 dinara, dok je zahtev za odštetu zbog nezakonitog pritvora u trajanju od 16 meseci proglasio zastarelim. FHP smatra da je odluka suda nepravična i neprimerena patnji kojoj je Kolgeci u kontinuitetu bio izložen tokom 16 meseci, te da je ona nastavak prakse srpskih sudova da pravdu za žrtve teških kršenja ljudskih prava tokom devedesetih, za koje su odgovorni pripadnici srpskih snaga, pretpostavlja interesima države i njenog budžeta.


Share

Ponovno saslušanje sestara Bogujevci

Pred Višim sudom u Beogradu, nastavljen je postupak za naknadu štete koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) pokrenuo u avgustu 2008. godine protiv Republike Srbije, u ime sestara Sarande, Jehone i Lirie Bogujevci, koje su teško ranjene u zločinu koji su pripadnici jedinice Škorpioni, iz rezervnog sastava MUP-a Srbije, počinili u Podujevu/Podujevë 28. marta 1999. godine.


Share

Odgovornost države za policijsku torturu u Prijepolju 1993. godine

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je  presudu kojom se Republika Srbija obavezuje da plati 360.000 dinara Seadu Rovčaninu, Bošnjaku iz sela Gračanica (opština Prijepolje), zbog odgovornosti države za torturu koju su u oktobru 1993. godine nad njim izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP Srbije). Fond za humanitarno pravo smatra da će presuda, pod uslovom da  postane pravosnažna, doneti samo delimičnu satisfakciju Seadu Rovčaninu, jer je na priznanje nepravde koju je preživeo čekao 19 godina, dok počinioci ni do danas nisu kažnjeni i još uvek rade kao policajci.


Share

Sudovi u Srbiji dosuđuju ponižavajuće novčane naknade nesrpskim žrtvama

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju da isplati odštetu u iznosu od 1,3 miliona dinara petorici Albanaca sa Kosova, zbog nezakonitog pritvora, od osam do 17 meseci, i zlostavljanja od strane pripadnika MUP-a Srbije i Vojske Jugoslavije (VJ). FHP smatra da sudovi Republike Srbije nastavljaju sa praksom dosuđivanja ponižavajućih i nepravičnih novčanih kompenzacija za kršenje ljudskih prava u prošlosti. FHP će uložiti sudu žalbu, a od nove Vlade će tražiti da postavi standard pravične naknade za kršenje ljudskih prava u prošlosti kojim će biti ukinuta de facto diskriminacija nesrpskih žrtava.


Share

Svedočenje Ćamila Durmiševića u postupku za naknadu štete Enesu Bogiloviću i Mušanu Džebi

U četvrtak, 31. maja 2012. godine, Ćamil Durmišević svedočio je pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u postupku za naknadu štete protiv Republike Srbije koji je Fond za humanitarno pravo pokrenuo 20.11.2007. godine u ime Enesa Bogilovića i Mušana Džeba, bivših logoraša logora Šljivovica i Mitrovo Polje.


Share

Saslušanje žrtava nezakonitog pritvora Rrahmana Elshania i Bekima Istogua

U ponedeljak, 21. maja 2012. godine Rrahman Elshani i Bekim Istogu, dali su svoje iskaze pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu u postupku za nadoknadu štete protiv Republike Srbije zbog njene odgovornosti za nezakonit pritvor i torturu koju su preživeli 1999. i 2000. godine. FHP je u ime Elshanija i Istogua pokrenuo postupak 26. aprila 2010. godine.


Share

Saslušanje Hazira i Rama Topallija, žrtava torture i nezakonitog pritvora

Dana 24. aprila 2012. godine, pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu saslušani su Hazir Topalli i Ramë Topalli, žrtve torture i nezakonitog pritvora 1999. godine. FHP je 24. februara 2010. u njihovo ime pokrenuo postupak za ostvarivanje prava na materijalno obeštećenje protiv države Srbije zbog njene odgovornosti za nezakonit pritvor i torturu koju su preživeli.


Share

Pravda za decu ubijenog Mušana Husovića pred Ustavnim sudom Srbije

Apelacioni sud u Beogradu je 8.02.2012. godine potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je odbijena tužba dece Mušana Husovića protiv Republike Srbije za naknadu štete, pozivajući se na zastarelost. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da je takva sudska odluka u suprotnosti sa garantovanim pravom na zabranu diskriminacije, na jednaku zaštitu prava, pravom na život, pravično suđenje i pravom na naknadu štete.

Share

Program za povratak izbeglih i raseljenih iz opštine Priboj je prvo zvanično priznanje nepravdi prema Bošnjacima u Sandžaku

Vlada Republike Srbije usvojila je 29.03.2012. godine Program za povratak izbeglih i raseljenih Bošnjaka iz opštine Priboj, u periodu 1991 – 1999. godine, sa jasnom porukom ”da se više nikada neće ponoviti proterivanje i iseljavanje njenih građana zbog pretnji, straha i objektivnih opasnosti po život kao što je bilo u slučaju sa građanima bošnjačke nacionalnosti iz opštine Priboj“.

Share