Izbeglice protiv države Srbije: Suđenje pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu

Suđenja protiv države Srbije, zbog protivpravnog lišenja slobode srpskih izbeglica iz Hrvatske i Bosne i prisilnog odvođenja na ratište u avgustu 1995. godine još uvek su u fazi saslušavanja svedoka. Fond za humanitarno pravo je krajem 1996. godine podneo tužbe u ime 686 srpskih izbeglica iz Hrvatske i Bosne, tražeći da im država Srbija isplati novčanu nadoknadu za povredu osnovnih prava i sloboda i pretrpljene duševne i fizičke bolove. Do danas sud nije doneo nijednu presudu. Dve prvostepene presude u korist izbeglica Okružni sud u Beogradu vratio je opštinskim sudovima na ponovno razmatranje.


Share

Država odugovlači sudske postupke za naknadu štete prisilno mobilisanim izbeglicama

Fond za humanitarno pravo je u protekle tri godine podneo devedeset tužbi za naknadu štete u ime 642 izbeglice i 58 članova porodica poginulih izbeglica iz Hrvatske i BiH koju su pretrpeli protivpravnim lišenjem slobode od strane državnih organa Republike Srbije i upućivanjem u vojne jedinice srpskih snaga u Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. Do kraja januara započeto je 50 postupaka, a u poslednje vreme česta su odlaganja suđenja jer se na sudu niko ne pojavljuje u ime tužene Republike Srbije.


Share

Komentar FHP-a na odgovor drzave

Ovim podneskom tužilačka stranka se izjašnjava na navode tuženika iz odgovora na tužbu.


Share