Izbeglice protiv države Srbije: Suđenje pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu

Suđenja protiv države Srbije, zbog protivpravnog lišenja slobode srpskih izbeglica iz Hrvatske i Bosne i prisilnog odvođenja na ratište u avgustu 1995. godine još uvek su u fazi saslušavanja svedoka. Fond za humanitarno pravo je krajem 1996. godine podneo tužbe u ime 686 srpskih izbeglica iz Hrvatske i Bosne, tražeći da im država Srbija isplati novčanu nadoknadu za povredu osnovnih prava i sloboda i pretrpljene duševne i fizičke bolove. Do danas sud nije doneo nijednu presudu. Dve prvostepene presude u korist izbeglica Okružni sud u Beogradu vratio je opštinskim sudovima na ponovno razmatranje.

Advokati Fonda za humanitarno pravo (FHP) u ime 13 oštećenih građana vode postupak pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu za naknadu štete protiv Republike Srbije zbog povrede časti, slobode i prava koju su nezakonitom mobilizacijom počinili pripadnici MUP-a Srbije i paramilitarci Srpske dobrovoljačke garde. Svi oštećeni su tokom avgusta 1995. godine iz Hrvatske izbegli u Srbiju zbog ofanzive (“Oluja”) hrvatske vojske. Pripadnici MUP Srbije su ih uhapsili i uz oružanu pratnju sproveli do kampa Srpske dobrovoljačke garde u Erdutu. Posle nekoliko dana prebačeni su u jedinice vojske tadašnje Republike Srpske Krajine. Zbog pretrpljenih fizičkih i duševnih bolova ti građani traže od Republike Srbije obeštećenje od 2.730.000 dinara.

Na suđenju 27. novembra 2000. godine šestorica izbeglica svedočili su o postupanju pripadnika MUP-a Srbije prema njima. Nakon što su bili proterani iz Hrvatske u avgustu 1995. godine pripadnici MUP-a su ih pod pretnjom oružja autobusima prebacili iz Srbije u istočnu Slavoniju, u kamp Srpske dobrovoljačke garde u Erdutu. Izbeglice su pred sudom svedočili da su u kampu pod kontrolom Željka Ražnjatovića Arkana bili zlostavljani. Prilikom ulaska u kamp prošli su kroz špalir “tigrova” koji su ih batinali zato što nisu ostali da brane Krajinu. Ošišali su ih do glave, tukli i prisiljavali da po kampu nose kamen težak od 25 do 30 kilograma na kome je pisalo “disciplina”. Jednog čoveka, kome je puška spala sa ramena, paramilitarci su 24 sata držali vezanog za topolu golog do pojasa, drugog čoveka, koji se požalio da ima oštećen sluh, paramilitarci su dva dana polunagog držali vezanog za drvo pored Dunava, na mestu gde ima mnogo komaraca.

Predsedavajući Sudskog veća, sudija Jelena Stoiljković zakazala je nastavak suđenja za 5. februar 2001. godine, kada će biti saslušani novi svedoci.

Od podnošenja tužbi do danas mnoge izbeglice iz Hrvatske i Bosne napustile su Srbiju bez nade da će dočekati pravdu i traženu novčanu naknadu za duševne bolove i štetu koju su im naneli organi Republike Srbije.

Share