Postupak za ostvarivanje prava na reparacije-slučaj nezakonitog pritvora Albanaca– slučaj Hasani Refik i dr.

Izveštaj sa suđenja – 10. mart 2009.

U postupku za naknadu štete, koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) u oktobru 2008. godine pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pokrenuo protiv Republike Srbije u ime Refika Hasanija, Sokola Jakupija, Agima Ibrahimija i Zijadina Blakqorija, Albanaca sa Kosova, koji su bili nezakonito pritvoreni u zatvorima u Srbiji tokom 1999. i 2000. godine, 10. marta 2009. godine je održano ročište, na kome su saslušani Refik Hasani i Sokolj Jakupi.


Share

Postupak za ostvarivanja prava na reparacije – ubistvo Mušana Husovića – svedočenje Emine Muratović

U postupku koji je Fond za humanitarno pravo u aprilu 2007. godine pokrenuo u ime sedmoro dece Mušana Husovića iz Kukurovića [opština Priboj], protiv Republike Srbije za naknadu nematerijalne štete zbog ubistva njihovog oca, 13. februara 2009. godine, održano je ročište na kome je saslušana ćerka pokojnog Mušana Husovića, Emina Muratović iz Pljevalja.

Share

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije – slučaj Logori za Hrvate u Vojvodini – svedočenje žrtava Gerde Barne, Ane Ravnjak Skaramuce i Mande Patko

Izveštaj sa suđenja – 4. februar 2009.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 1. februara 2009. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP 20. novembra 2007. godine podneo protiv Republike Srbije u ime dvanaest bivših logoraša logora Begejci i Sremska Mitrovica [Vojvodini], zbog odgovornosti države za nezakonit pritvor i torturu koju su nad njima izvršili pripadnici JNA i MUP-a Republike Srbije. Na ročištu su saslušane bivše logorašice Gerda Barna, Ana Ravnjak Skaramuca i Manda Patko.


Share

Tortura nad Seadom Rovčaninom – svedočenje Vehba Mujezinovića – Izveštaj sa suđenja – 16. januar 2009.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 16. januara 2009. godine održano je ročište postupku za naknadu štete koji je FHP pokrenuo u ime Seada Rovčanina 24. decembra 2006. godine protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije [SUP Prijepolje] u septembru 1993. godine. Na ročištu je, u svojstvu svedoka saslušan Vehbo Mujezinović.


Share

Tortura nad Fehratom Suljićem – Izveštaj sa suđenja – 22. januar 2009.

U postupku za naknadu štete Srbije koji je FHP podneo protiv Republike Srbije u junu 2007. godine u ime Fehrata Suljića, Bošnjaka iz Dolova [opština Tutin], 22. januara 2009. godine je održano ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, na kome je saslušana svedokinja Hajrija Suljić, supruga Fehrata Suljića.


Share

Postupak za ostvarivanja prava na reparacije – ratni zločin protiv albanskih civila u Podujevu – svedočenje Sarande, Jehone i Lirije Bogujevci

U postupku koji je u avgustu 2008. godine FHP pokrenuo u ime Sarande, Jehone i Lirije Bogujevci protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za zločin koji su nad njima izvršili pripadnici MUP-a, 24. decembra 2008. godine, održano je ročište na kome su saslušane Saranda, Jehona i Lirije Bogujevci.


Share

Odšteta Albertu Nebihu i Skenderu Isufiju zbog nezakonitog pritvora 1999. i 2000. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 18. decembra 2008. godine primio presudu Prvog opštinskog suda u Beogradu kojom je država Srbija obavezana da Albertu Nebihu Domanek/Damanek [opština Glogoac/Gllogovc] i Skenderu Isufiju iz Novog Čikatova/Qikatove e Re [opština Glogovac/Gllogovc] isplati po 185.000 dinara zbog odgovornosti za nezakonit pritvor u kojem su Albert Nebihu i Skender Isufi 1999. i 2000. godine proveli šest, odnosno 11 meseci.


Share

Ostvarivanje prava na reparacije – slučaj Logori za Hrvate u Vojvodini – svedočenje žrtava Ane Kurmajić, Željka Mijoka i Darka Ragača

Izveštaj sa suđenja – 1. decembar 2008.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 1. decembra 2008. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP 20. novembra 2007. godine podneo protiv Republike Srbije u ime dvanaest bivših logoraša logora Begejci i Sremska Mitrovica [Vojvodini], zbog odgovornosti države za nezakonit pritvor i torturu koju su nad njima izvršili pripadnici JNA i MUP-a Republike Srbije. Na ročištu su saslušani bivši logoraši Ana Kurmajić, Željko Mijok i Darko Ragač.


Share

Nezakonit pritvor Sylejmana Bajgore i Ekrema Nebihua – svedocenje Ekrema Nebihua

Izveštaj sa suđenja – 12. novembar 2008.

U postupku za naknadu štete zbog nezakonitog pritvora i torture, koji je FHP pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pokrenuo protiv Republike Srbije u junu 2007. godine u ime Sylejmana Bajgore, iz sela Domanek/Damanek [opština Glogovac/Gllogoc] i Ekrema Nebihua, iz sela Hrtica/Hertice [opština Podujevo/Podujevë], 12. novembra 2008. godine je održano ročište, na kojem je saslušan Ekrem Nebihu.


Share

Tortura nad Seadom Rovčaninom – svedočenje Slavice Stanišić

Izveštaj sa suđenja – 20. novembar 2008.

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 20. novembra 2008. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP u ime Seada Rovčanina podneo 30. jula 2007. godine protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije [SUP Prijepolje] u septembru 1993. godine. Na ročištu je saslušana svedokinja Slavica Stanišić iz Prijepolja.


Share