Deklaracija o obavezama države srbije da preduzme sve mere zaštite prava žrtava ratnih zločina, a posebno žrtava genocida u Srebrenici

Nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Gradjanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Žene u crnom, Beogradski krug, Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava predlažu Narodnoj skupštini Republike Srbije da na osnovu člana 72. stav 1 tačka 1, 2. i 6. i stava 2. i člana 73. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije i članova 130. i 156. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije,


Share

Jasenovac, 16. mart 2004. godne Premijer Vlade Hrvatske Ivo Sanader

„Danas kad ovdje u srcu Spomen područja Jasenovac otvaramo obnovljeni spomenik «Jasenovački cvijet», autora – uglednog arhitekta i humanista Bogdana Bogdanovića, sjećamo se njegovih davnih, ali trajnih riječi – cvijet simbolizira život, nikoga ne vrijeđa, nikome ne prijeti, ne poziva na osvetu, a opet ne sakriva istinu.

Došao sam u ime hrvatske Vlade, u ime vrijednosti koje danas baštinimo, i na kojima je nastala samostalna moderna hrvatska država pokloniti se i izraziti najdublji pijetet žrtvama jednoga povijesnog bezumlja koje je na ovom mjestu patnje i tragedije pokazalo svoje najstrašnije lice.


Share

Prilikom prve posete predsednika Republike Hrvatske Srbiji i Crnoj Gori, 10. septembra 2003, predsednici Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske, Svetozar Marović i Stjepan Mesić, uputili su međusobno izvinjenje za sve zločine

Izvinjenje predsedniks SCG Svetozara Marovića:

Ne želimo, niti pristajemo da živimo u prošlosti, već u zajedničkoj evropskoj budućnosti. Svi nosimo puno emocija i predrasuda koje ponekad opterećuju racionalno prosuđivanje. Kao predsednik državne zajednice, u ime prošlosti koju ne možemo zaboraviti, želim da se izvinim za sva zla koje je bilo koji građanin Crne Gore i Srbije učinio bilo kome u Hrvatskoj. Želim da se izvinim zbog toga što ne mislim da su narodi krivi niti da se narodi trebaju izvinjavati, nego da se zajednički dogovorimo i zajednički radimo na tome da svako onaj ko je pojedinačno kriv izađe i odgovara pred zakonom i da je jedna od naših najvećih obaveza upravo u tom dijelu saradnja sa Hagom.

 

Share