Zahtev za udaljavnje Mileta Novakovića iz MUP Srbije

Fond za humanitarno pravo uputio je premijeru Vojislavu Koštunici zahtev za udaljavanje Milete Novakovića, pripadnika specijalne jedinice Žandarmerije, iz Ministarstva unutrašnjih poslova zbog odgovornosti za povrede osnovnih ljudskih prava u 1994. i 2006. godini.


Share

FHP zahteva pokretanje istrage protiv Svetozara Andrića i Tome Kovača

Fond za humanitarno pravo uputio je 3. februara 2006. pismo tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću u kome ga poziva da pokrene istragu protiv nekadašnjeg generala vojske Republike Srpske Svetozara Andrića i bivšeg zamenika ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Tome Kovača zbog osnovane sumnje da su krivično odgovorni za teške povrede Ženevskih konvencija tokom oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini.


Share

Zahtev za udaljavanje iz policije načelnika Službe za otkrivanje ratnih zločina

Fond za humanitarno pravo zatražio je 23. januara 2006. godine od predsednika Vlade Republike Srbije Vojislava Koštunice da načelnika Službe za otkrivanje ratnih zločina Slobodana Borisavljevića udalji iz MUP-a. Istovremeno, FHP je podneo Tužilaštvu za ratne zločine krivičnu prijavu protiv Borisavljevića zbog postojanja osnovane sumnje da je u periodu od 1. janura 1999. do 20. juna 1999. godine počinio krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva pomaganjem iz člana 142. stav 1 KZ SRJ u vezi sa članom 24. KZ SRJ.


Share

FHP zatražio udaljavanje iz MUP-a i podneo krivičnu prijavu protiv Slobodana Borisavljevića

Fond za humanitarno pravo zatražio je 23. januara 2006. godine od predsednika Vlade Republike Srbije Vojislava Koštunice da načelnika Službe za otkrivanje ratnih zločina Slobodana Borisavljevića udalji iz MUP-a, i podneo Tužilaštvu za ratne zločine protiv Borisavljevića krivičnu prijavu zbog postojanja osnovane sumnje da je u periodu od 1. janura 1999. do 20. juna 1999. godine počinio krivično delo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva pomaganjem iz člana 142. stav 1 KZ SRJ u vezi sa članom 24. KZ SRJ.


Share

DEKLARACIJU O OBAVEZAMA DRŽAVE SRBIJE DA PREDUZME SVE MERE ZAŠTITE PRAVA ŽRTAVA RATNIH ZLOČINA, A POSEBNO ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI

Nevladine organizacije Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Gradjanske inicijative, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Žene u crnom, Beogradski krug, Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava predlažu Narodnoj skupštini Republike Srbije da na osnovu člana 72. stav 1 tačka 1, 2. i 6. i stava 2. i  člana 73. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije i članova 130. i 156. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije da usvoji Deklaraciju o obavezama države Srbije da preduzme sve mere zaštite prava žrtava ratnih zločina, a posebno žrtava genocida u Srebrenici.


Share

Poštovaocima lika i dela Radovana Karadžića nije mesto u institucijama SCG

Fond za humanitartno pravo je uputio pismo ministrima spoljnih poslova SCG i Crne Gore, Vuku Draškoviću i Miodragu Vlahoviću, zahtevajući da hitno opozovu diplomatu Novaka Kilibardu, političkog savetnika u ambasadi u Sarajevu, zbog njegove otvorene višegodišnje podrške politici haških optuženika i podsticanja na mržnju protiv pripadnika drugih naroda. FHP smatra da prisustvo Novaka Kilibarde u ambasadi SCG u Sarajevu predstavlja vređanje žrtava, nipodaštavanje njihovog dostojanstva i priznanje da su u Srbiji i Crnoj Gori na ceni političari koji štite nasleđe Slobodana Miloševića i Radovana Karadžića.


Share
12