IZVEŠTAJ O SUĐENJIMA ZA RATNE ZLOČINE U SRBIJI TOKOM 2022. GODINE

IZVEŠTAJ O SUĐENJIMA ZA RATNE ZLOČINE U SRBIJI TOKOM 2022. GODINE

23-korice-srFHP je tokom 2022. godine pratio sva suđenja za ratne zločine vođena na teritoriji Srbije, odnosno ukupno 25 predmeta pred odeljenjima za ratne zločine Višeg i Apelacionog suda u Beogradu.

U izveštaju su za sve predmete dati kratki pregledi postupka i osnovni nalazi FHP-a u vezi sa predmetom, a koji su od značaja za javnost. Veliki broj postupaka za ratne zločine obrađenih u ovom izveštaju traje više godina, te su za kompletan uvid u tok postupka i nalaze koji se tiču tih predmeta relevantni i prethodni godišnji izveštaji FHP-a o suđenjima.

Izveštaj ključnu pažnju poklanja radu Tužilaštva za ratne zločine (TRZ) i sudova u javnim delovima sudskog postupka, a pre svega analizira optužnice i presude u svakom pojedinačnom predmetu. Rad drugih organa uključenih u procesuiranje ratnih zločina – Službe za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP), Jedinice za zaštitu i drugih – nije moguće analizirati na nivou pojedinačnih predmeta, jer o tome ne postoje javno dostupni podaci.

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo je u izveštajnom periodu prvostepene presude u pet predmeta. Takođe je donelo rešenja kojim je obustavilo krivični postupak u odnosu na jednog optuženog koji je preminuo. Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu donelo je dve presude. U izveštajnom periodu TRZ je, kako navodi, podiglo 12 optužnica protiv 19 lica, od kojih su pet ustupljene iz BiH.

Od početka rada 2003. godine pa do kraja 2022. godine, TRZ je podiglo optužnice u 101 predmetu ratnih zločina, u kojima je optuženo ukupno najmanje 231 lice i obuhvaćena najmanje 3405 smrtno stradala žrtva . Pravnosnažno je okončano 60, dok je 30 predmeta u toku. U pravnosnažno okončanim predmetima osuđeno je ukupno 89, a oslobođeno 54 optuženih. Takođe, od ukupno optuženih, u odnosu na 30 lica optužnice su odbačene zbog procesne nesposobnosti optuženih ili su, zbog smrti optuženih, postupci u odnosu na njih obustavljeni. U pravnosnažno okončanim predmetima optužnicama je bilo obuhvaćeno ukupno 974 smrtno stradalih žrtava, dok su pravnosnažnim presudama obuhvaćene 748 smrtno stradale žrtve.

Analizi predmeta u Izveštaju prethodi pregled opštih nalaza o suđenjima za ratne zločine tokom 2022. godine, kao i bitni društveno-politički događaji koji su od značaja za suđenja za ratne zločine.

Izveštaj o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2022. godine

Share