Poziv institucijama u Srbiji da podrže sporazum o Kosovu

Poziv institucijama u Srbiji da podrže sporazum o Kosovu

SaopstenjePredsedniku Republike Srbije,
Vladi Republike Srbije i
Narodnoj Skupštini,

Mi dole potpisane organizacije i pojedinci tražimo od predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine da prihvate predloge koji se tiču preduzimanja neophodnih koraka koji vode normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Institucije Republike Srbije i njihovi predstavnici, kao nosioci javnih funkcija, dužni su da svojim građanima i budućim generacijama garantuju punu primenu budućih sporazuma između Kosova i Srbije.

Ovo je istorijska prilika da vlasti u Srbiji i njeni građani prihvate realnost, kao i da se postave temelji za izgradnju dobrosusedskih odnosa Srba i Albanaca koji bi trajno promenili perspektivu čitavog Balkana. Svaka nemogućnost razgovora sa Prištinom ima korene u našoj konfliktnoj prošlosti te je preko potrebno da se rešenja pronalaze radom na uzrocima koji predstavljaju žarišta našeg nerazumevanja i imaju posledice na svakodnevne živote ljudi.

Našim društvima potrebno je zrelo i odgovorno političko delovanje, koje otvara prostor za razmenu na svim nivoima i promenu ustaljenog načina na koji se međusobno posmatramo više od tri decenije. Smatramo neophodnim za trajno društveno isceljenje da se nastavi sa zaustavljenim procesom traganja za sudbinom ubijenih i nestalih tokom oružanog sukoba na Kosovu i da se počne sa primenom mehanizama tranzicione pravde na institucionalnom nivou.

Institucije Srbije moraju biti odlučne, istrajne i spremne da zaustave ekstremističke politike i delovanja različitih grupa i pojedinaca, uključujući i one grupe i pojedince koji deluju ili su delovali uz podršku vlasti u Srbiji a koje ugrožavaju mir, evropsku budućnost zemlje i promovišu kršenje ljudskih prava, diskriminaciju, mržnju i laži u javnom prostoru.

Evropski pregovori Beograda i Prištine i sporazum koji je predstavljen pregovaračkim stranama moraju biti transparetno komunicirani uz iznošenje svih relevatnih informacija u javnost. Novi sporazum dobra je prilika za zaokret Srbije i izgradnju politike pomirenja koja će graditi veze, čuvati mir i jačati vladavinu prava. Ujedno su i prilika da Srbija svetu pokaže da se njena spremnost da ide napred ogleda u hrabrosti da donose odluke koje doprinose rešavanju istorijskih konflikata. Samo takav politički i društveni kurs garancija je za neponavljanje sukoba iz prošlosti i izgradnju budućnosti u kojoj jedni drugima nismo pretnja, već partneri.

Potpisnici i potpisnice:

 1. Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji
 2. Hartefakt
 3. Centar za praktičnu politiku
 4. Civil Rights Defenders
 5. Institut za evropske poslove
 6. Građanske inicijative
 7. Žene za mir
 8. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 9. Novi Optimizam
 10. Centar za ljudska prava-Niš
 11. Konsultacije za lezbejke
 12. Nataša Govedarica
 13. Centar za kulturnu dekontaminaciju
 14. Žene u crnom Srbija
 15. Beogradski centar za ljudska prava
 16. Fond za humanitarno pravo
 17. Biljana Srbljanović
 18. Svetislav Basara
 19. Atina – Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja
 20. REKOM mreža pomirenja
Share