Online diskusija: Nastava istorije i pomirenje u post-jugoslovenskim društvima

Online diskusija: Nastava istorije i pomirenje u post-jugoslovenskim društvima

Online-diskusija

Nastava istorije ima veliki potencijal da doprinese procesima pomirenja u post-konfliktnim društvima. Nažalost, u post-jugoslovenskim društvima vrlo često se ovaj potencijal ne koristi, a neretko se nastava istorije zloupotrebljava kako bi se održavala negativna slika o drugim grupama. U lekcijama o raspadu Jugoslavije se zanemaruju, selektivno prikazuju, ili u potpunosti iskrivljuju određene činjenice o oružanim sukobima i zločinima počinjenim tokom njih.

Šta propisuju nastavni planovi i programi nastave istorije u Srbiji i Hrvatskoj kada se radi o raspadu Jugoslavije? Kakav je sadržaj lekcija o raspadu Jugoslavije u udžbenicima istorije? Kako ovim temama pristupaju nastavnici istorije u svom svakodnevnom radu? Kako se obrazuju budući nastavnici istorije?

Diskusija će se održati u utorak, 24. januara.2023. godine sa početkom u 19 časova putem Zoom platforme. Registracije je otvorena putem linka, a diskusiju je takođe moguće pratiti putem prenosa na linku.

Učesnici:

Dea Marić je predavačica na Odseku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavačica je na više predmeta iz područja didaktike istorije. Doktorski je kandidat na postdiplomskim studijama Moderne i savremene hrvatske istorije u evropskom i svetskom kontekstu. Njen glavni istraživački interes je društvena uloga nastave istorije u kontekstu post-konfliktnih društava. Predsednica je Hrvatske udruge nastavnika povijesti (HUNP) i aktivna članica Europskog udruženja nastavnika istorije (EUROCLIO).

Ana Radaković je doktorantkinja i istraživačica saradnica na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Potpredsednica je organizacije Edukacija za 21. vek i saradnica Udruženja za društvenu istoriju EUROCLIO. Takođe radi kao istraživačica na inicijativi Muzej devedesetih u Beogradu.

Rodoljub Jovanović je doktorirao na univerzitetu Deusto (Bilbao, Španija). Fokus njegovog istraživanja su procesi pomirenja u post-konfliktnim društvima sa akcentom na ulogu obrazovanja.

Moderatorka diskusije: Jelena Đureinović, koordinatorka programa memorijalizacije Fonda za humanitarno pravo.

Diskusija se organizuje u okviru programa stipendiranja aktivističkog rada na polju sećanja, koji realizuje Fond za humanitarno pravo s ciljem da omogući kritičku kulturu sećanja u odnosu na ratove devedesetih u bivšoj Jugoslaviji. Deo je tromesečne stipendije u okviru koje je Rodoljub Jovanović sproveo istraživanje o nastavi istorije tokom 1990-ih i pripremio članke na teme “Vruć krompir pomirenja: Kako nastavnici istorije u Srbiji predaju o ratovima devedesetih?”,  “Zašto nastava istorije u Srbiji ne doprinosi izgradnji mira?” i “Kako nam je nasilje postalo normalno: Udžbenici istorije u Srbiji i normalizacija nasilja”.

Share