Poziv na diskusiju „Politika sećanja na ratove devedesetih u Srbiji: istorijski revizionizam i izazovi memorijalizacije”

Poziv na diskusiju „Politika sećanja na ratove devedesetih u Srbiji: istorijski revizionizam i izazovi memorijalizacije”

politike-secanja-thumbFond za humanitarno pravo vas poziva da prisustvujete diskusiji „Politika sećanja na ratove devedesetih u Srbiji: istorijski revizionizam i izazovi memorijalizacije”, koja će se održati povodom izlaska istoimene publikacije u izdanju FHP-a. Diskusija će se održati u utorak, 26. oktobra 2021. godine sa početkom u 18 časova u Velikoj sali Medija centra u Beogradu (Terazije 3, II sprat), uz direktni prenos na našoj Facebook stranici.

Od 2012. godine, kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, ratovi devedesetih postali su centralna tema državne politike sećanja i ključni za politički legitimitet državnih vlasti. Državni rad na sećanju zasniva se na populističkom diskursu o povratku nacionalnog ponosa po kojem su sve prethodne vlasti i međunarodna zajednica naterali srpski narod da se stidi svojih heroja i žrtava ratova devedesetih. Sadašnji režim koristi činjenicu da za vreme njihovih prethodnika nije bilo fokusa na devedesete kao izvor legitimiteta. Prema dominantnom narativu, srpski narod konačno može i sme da se sa ponosom seća svojih heroja i žrtava. Legitimitet državnih vlasti se gradi na njihovoj posvećenosti izgradnji industrije sećanja koja obuhvata komemoracije velikih razmera, upotrebu medijskih tehnologija, kulturnu proizvodnju i nove načine diseminacije dominantnih narativa.

Rad „Politika sećanja na ratove devedesetih u Srbiji: istorijski revizionizam i izazovi memorijalizacije“ analizira politiku sećanja na ratove devedesetih i problem istorijskog revizionizma od pada Slobodana Miloševića do danas. Rad prikazuje različite obrasce poricanja i relativizacije odgovornosti i zločina. Glavni deo rada fokusira se na period nakon 2012. godine i populističku državnu politiku sećanja.

Govore:

  • Jelena Đureinović je istoričarka koja se bavi politikama i kulturama sećanja u Jugoslaviji i na postjugoslovenskom prostoru i autorka publikacije. Radi kao postdoktorandkinja na Univerzitetu u Beču i sarađuje sa Fondom za humanitarno pravo kao koordinatorka programa memorijalizacije.
  • Dženeta Karabegović je istraživačica i docentica na Univerzitetu u Salcburgu. Njeni širi istraživački interesi i publikacije su bazirane na međunarodnoj i komparativnoj političkoj sociologiji s posebnim naglaskom na transnacionalizam, dijasporu, migraciju, demokratizaciju, ljudska prava, tranzicionu pravdu, obrazovanje, i Balkan.
  • Moderatorka: Slađana Lazić je istraživačica na polju mirovnih studija. Njeni istraživački interesi se tiču pitanja tranzicione pravde, izgradnje mira, politika sećanja, i rodnih politika.
Share