Oluja u Hagu

Oluja u Hagu

Oluja_u_Hagu-srU znak sećanja na civilne žrtve stradale u toku i nakon vojno-policijske operacije “Oluja” u leto 1995. godine SENSE Centar za tranzicijsku pravdu, Srpsko narodno vijeće, Documenta – Centar za suočavanje sa prošlošću i Fond za humanitarno pravo Srbije pokreću kampanju na društvenim mrežama zasnovanu na video segmentima interaktivnog narativa “Oluja u Haagu”.

Kampanja počinje 4. avgusta/kolovoza i trajaće šest dana, a priključiće joj se i brojne organizacije civilnog društva iz regije.


Narativ “Oluja u Haagu” obrađuje pet ključnih pitanja o kojima su se na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču sporile optužba i odbrana, a u povodu kojih su Pretresno i Žalbeno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) – na osnovu istih činjenica i istog prava – došli do dijametralno suprotnih zaključaka.

Ta pitanja su:

  1. Cilj operacije “Oluja”
  2. Svrha granatiranja
  3. Ubistva
  4. Pljačke i uništavanje imovine
  5. Sprečavanje povratka

Interaktivni narativ “Oluja u Hagu” dostupan je na adresi: http://oluja.sensecentar.org/

Share