Povodom objavljivanja 13. dosijea, istraživačica FHP-a i autorka dosijea Jovana Kolarić gostovala je u NewsmaxAdria

Povodom objavljivanja 13. dosijea, istraživačica FHP-a i autorka dosijea Jovana Kolarić gostovala je u NewsmaxAdria

newsmax-adria-logoPregledu dana 18. novembra 2020. godine gde je govorila o nalazima istraživanja o logorima za Hrvate na teritoriji Srbije. Prvi logor na teritoriji Srbije formiran je sredinom septembra 1991. godine u selu Begejci. U njemu su bili zatočeni hrvatski civili i borci sa područja istočne Slavonije. Prema istraživanju Fonda za humanitarno pravo (FHP), najveći logor formiran u Srbiji nalazio se u Kazneno-popravnom domu (KPD) Sremska Mitrovica. Pored ovih logora formirani su i logori u Stajićevu, zatim u kasarni JNA u Aleksincu i Kazneno-popravnom domu u Nišu nakon pada Vukovara. Zarobljeni civili i borci su u logorima provodili od par dana do devet meseci. Kroz logore je prošlo oko 7.000, a u njima je duže zadržano oko 3.500 ljudi.

Share