Suđenja za ratne zločine – i dalje na početku

Suđenja za ratne zločine – i dalje na početku

hlckU okviru redovnih aktivnosti na projektu „Praćenje suđenja za krivična dela koja su povezana sa konfliktom na Kosovu i uključivanje mladih u pravosudni sektor“, Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHPK) objavljuje izveštaj o najznačajnijim suđenjima praćenim u toku prethodne 2019. godine pod naslovom “Suđenja za ratne zločine – i dalje na početku”.

Izveštajem su obuhvaćene analize suđenja koja su posmatrači FHPK pratili u toku 2019. godine. Takođe, predstavljeni su rezultati koje su pravosudne institucije ostvarile u procesuiranju ratnih zločina. Na kraju, date su preporuke pravosudnim institucijama radi što uspešnijeg savlađivanja problema sa kojima se kosovsko pravosuđe trenutno suočava i ostvarivanja što boljih rezultata u narednom periodu.

U ovom izveštaju obuhvaćena su 19 predmeta, u svim fazama krivičnog postupka. Pretkrivični postupak je pokrenut protiv osam (8) lica koja su u toku godine lišena slobode zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Slobode su lišavani uglavnom na graničnim prelazima, prilikom njihovog ulaska na teritoriju Kosova. Tom prilikom, određena im je bila mera pritvora i protiv njih su pokrenute i istrage. U odnosu dvojicu (2) lišenih slobode, a nakon pribavljanja dokaza, istrage su obustavljene i oni su oslobođeni pritvora. U odnosu na četvoricu (4) osumnjičenih, pred sam kraj godine podignute su tri (3) optužnice, dok je istražni postupak nastavljen u odnosu na ostalu dvojicu (2).

Po optužbama za ratne zločine u izveštajnom periodu su nastavljena dva (2) glavna pretresa započeta u prethodnim godinama. Izveštajem su obavljene analize i žalbenih postupaka po ovim optužbama, kao i pojedinih predmeta koji su povezani sa predmetima ratnih zločina a imaju političku ili etničku pozadinu.

O ovim i drugim zapažanjima, koja su prema FHPK obeležili kosovsko pravosuđe u 2019. godini, detaljnije se možete upoznati u online verziji godišnjeg izveštaja “Suđenja za ratne zločine – i dalje na početku”.

Projekat „Praćenje suđenja za krivična dela koja su povezana sa konfliktom na Kosovu i uključivanje mladih u pravosudni sektor“ finansiran je od strane Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, preko ambasade u Prištini i Evropske Unije preko projekta „Transformacija sukobljenih percepcija kroz povećanje angažmana građana i zajednica na Kosovu“.

Share