Pismo predsedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

Pismo predsedniku Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

irmct-logoPoštovani predsedniče, sudijo Ađijus,

Mi, nevladine organizacije za ljudska prava, smatramo da nijedan osuđenik za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid ne bi  trebalo da bude prevremeno pušten na slobodu ukoliko se nije javno obratio porodicama žrtava sa izjavom iskrenog žaljenja i iskazao spremnost da pomogne u otkrivanju počinilaca konkretnih zločina i otkrivanju masovnih grobnica.

Obraćamo vam se u vezi sa mogućim prevremenim puštanjem na slobodu Vlastimira Đorđevića, osuđenog na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je obuhvatio ubistva, deportacije, druga nečovečna dela i progone. Osuđen je za deportaciju najmanje 200.000 kosovskih Albanaca iz 13 kosovskih opština; ubistvo najmanje 724 Albanca; prisilno premeštanje tela ubijenih i njihovo sakrivanje u masovne grobnice na teritoriji Srbije. Žalbeno veće MKSJ je utvrdilo da je Đorđević, kao načelnik Resora javne bezbednosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, naložio da se tela kosovskih Albanaca pokopaju u masovne grobnice na teritoriji Srbije kako bi se uklonili dokazi o počinjenim zločinima, kao i da je „jasno izdavao naređenja vezana za tajno postupanje sa telima, njihov prevoz i ponovno pokopavanje”.

Do danas su na teritoriji Srbije otkrivene masovne grobnice sa oko 950 tela kosovskih Albanaca. Sudbina još 1092 kosovska Albanca koji su nestali tokom oružanih sukoba na Kosovu i dalje je nerazjašnjena.

Mi, nevladine organizacije za ljudska prava iz Srbije i sa Kosova, očekujemo od Vas da pozovete osuđenika Đorđevića da iznese informacije o preostalim masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su pokopana tela ubijenih Albanaca, da iznese podatke o učesnicima „dogovora” i izvršiocima streljanja trojice braće Bitići/Bytyqi.

Potpisnici:

 • A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 • Admovere
 • Atina
 • Astra
 • Autonomni ženski centar
 • Balkans group
 • BIRN Kosovo
 • Centar modernih veština
 • Centar za evroatlantske studije
 • Centar za ljudska prava Niš
 • Centar za regionalizam
 • Civil Rights Defenders
 • Civil Rights Program Kosovo
 • Fond za humanitarno pravo
 • Fond za humanitarno pravo Kosovo
 • Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
 • forumZFD, Kosovo
 • forumZFD, Srbija
 • Građanska akcija Pančevo
 • Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 • Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovë
 • Inicijativa mladih za ljudska prava Srbija
 • Integra
 • Internews Kosova
 • Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM
 • Kosova’s Women Network
 • Kosovar Institute for Policy Research and Development
 • Kulturni centar DamaD
 • Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 • Peščanik
 • Rekonstrukcija ženski fond
 • Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 • Žene u crnom
 • Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës
Share