Osim toga što je objavljen s tolikim zakašnjenjem, izveštaj ima samo 16 strana, štur je i nepotpun, a za njega je iz budžeta Republike Srbije, po Akcionom planu, izdvojeno čak 8.642 evra (oko milion dinara).

Izveštaj onoga što je učinjeno u pogledu svih krivičnih optužbi za ratne zločine od 2005. kako bi se odredilo i predstavilo da li su sve te optužbe adekvatno istražene, a koji je na sajtu TRZ-a osvanuo 24. decembra 2018. godine, trebalo je da bude objavljen još u trećem, odnosno četvrtom kvartalu 2015. godine kako nalažu odredbe 1.4.1.10. i 1.4.3.5. iz Akcionog plana za Poglavlje 23. Iako se u tim tačkama tražilo da izveštaj bude fokusiran na slučajeve u vezi sa visokorangiranim oficirima, to se u Izveštaju TRZ-a nigde ne navodi. Opisuju se svi predmeti ratnih zločina, i to vrlo šturo, odnosno samo za one koji su vrlo dobro upoznati sa odredbama Krivičnog zakona SRJ. Takođe, kada se spominju krivične prijave, nigde se ne navodi protiv koga su podnete i od čije strane, već se samo navodi njihov broj iz godine u godinu.

Zanimljivo je da predstavnici vlasti u Srbiji zdušno odbijaju da su srpske snage počinile genocid u Srebrenici 1995. godine, a u Izveštaju TRZ-a može se lako uočiti da su se neke krivične prijave – nažalost nije navedeno koje – odnosile upravo na genocid. Ono što je takođe veoma interesantno jeste da iz Izveštaja saznajemo da su od 2016. godine do dana sačinjavanja ovog dokumenta u Tužilaštvu za ratne zločine zavedena ukupno 2.853 predmeta, koja su preuzeta od Višeg javnog tužilaštva u Nišu, Vranju, Leskovcu, Požarevcu, Okružnog javnog tužilaštva u Prištini, Peći i Prizrenu. TRZ je 853 predmeta uputilo na nadležnost tužilaštvima opšte nadležnosti, dok je u samom TRZ-u ostalo čak 2.030 predmeta u radu.

Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, ističe za Danas da „onako kako je predviđeno Akcionim planom, u izveštaju je Tužilaštvo za ratne zločine trebalo da predstavi da li su adekvatno istražili sve optužbe za ratne zločine“.

– Osim što sa objavljivanjem izveštaja TRZ kasni tačno tri godine, u njemu osim statističkih podataka i veoma skromnih rezultata rada nisu predstavljeni nikakvi podaci o tome šta je konkretno TRZ učinilo da istraži brojne neprocesuirane zločine. Podatak o više od 2.000 predmeta koje je TRZ preuzelo od tužilaštava opšte nadležnosti nasuprot jednocifrenom broju podignutih optužnica nikako ne govori u prilog da je TRZ ispunilo obavezu iz Akcionog plana i adekvatno istražilo navode o počinjenim ratnim zločinima – naglašava Žanić za naš list. Iako je traženo da vremenski okvir u izveštaju bude od 2005. godine, proširen je od osnivanja TRZ-a, odnosno od 2003. pa do sačinjavanja izveštaja.

Detaljniji pregled Izveštaja:

Tokom 2003. godine u TRZ-u su zavedene četiri krivične prijave protiv 23 lica. Protiv 22 lica podneti su zahtevi za sprovođenje istrage, istraga je obustavljena u odnosu na jedno lice, a optužena je 21 osoba.

Tokom 2004. godine u TRZ-u je zavedeno 17 krivičnih prijava protiv 69 lica. Zahtev za sprovođenje istrage podnet je protiv 67 lica, prekid istrage nastupio je za 14, a obustava istrage za 44 lica. Optuženo je devet lica.

Tokom 2005. godine u TRZ-u zavedeno je devet krivičnih prijava protiv 43 lica. Protiv 20 lica prijave su odbačene ili ustupljene na nadležnost drugom tužilaštvu, a protiv 23 osobe podneti su zahtevi za sprovođenje istrage. Istraga je prekinuta u odnosu na tri, a obustavljena u odnosu na pet lica. Podignute su optužnice protiv 15 lica, od kojih je 10 lica pravnosnažno osuđeno na kazne zatvora, četiri lica su oslobođena, dok je u odnosu na jednu osobu optužba odbijena.

Tokom 2006. godine u TRZ-u je zavedeno 13 krivičnih prijava protiv 27 lica. U odnosu na sedam lica, krivične prijave su odbačene ili ustupljene na nadležnost. Protiv 20 lica podneti su zahtevi za sprovođenje istrage. Do prekida istrage je došlo u odnosu na 12 lica, a istraga je obustavljena protiv četiri lica. Podignute su optužnice protiv četiri lica, dve osobe su pravnosnažno oslobođene od optužbe, dok su dve pravnosnažno osuđene na kazne zatvora.

Tokom 2007. godine podneto je 15 krivičnih prijava protiv 80 lica, a protiv 75 lica zahtev za sprovođenje istrage. Istraga je u prekidu za 37 lica, a postupak je obustavljen u odnosu na četiri lica, dok su istrage u odnosu na tri osobe upućene na nadležnost. Optuženo je 31 lice, od kojih je pravnosnažno osuđeno 13 osoba.

Tokom 2008. godine podneto je 16 krivičnih prijava protiv 102 lica. U odnosu na 16 lica prijave su odbačene ili ustupljene na nadležnost, a zahtev za sprovođenje istrage podnet je protiv 86 lica. Istraga je prekinuta protiv 39 lica, a obustavljena protiv 16 lica. Optužena je 31 osoba. Od toga je 20 osoba pravnosnažno oslobođeno od optužbi, u odnosu na dve osobe postupak je obustavljen, osam lica je osuđeno, a postupak se i dalje vodi prema jednoj osobi.

Tokom 2009. godine u TRZ-u je zavedeno pet krivičnih prijava protiv 25 lica, da bi protiv 10 osoba podnet zahtev za sprovođenje istrage. Istraga je prekinuta u odnosu na jednu osobu, a obustavljena u odnosu na tri. Optužnice su podignute protiv šest lica i sva lica su pravnosnažno osuđena.

Tokom 2010. godine u TRZ-u je zavedeno 11 krivičnih prijava protiv 40 lica. Protiv šest lica su podneta 34 zahteva za sprovođenje istrage. Istraga je prekinuta u odnosu na četiri osobe, obustavljena protiv šest, a optužena su 24 lica, od kojih je pravnosnažnim sudskim odlukama devetoro osuđeno, jedna osoba oslobođena, a postupak je protiv 14 lica u toku.

Tokom 2011. godine u TRZ su zavedene 23 krivične prijave protiv 69 lica. Podnet je zahtev za sprovođenje istrage protiv 20 lica, optuženo je pet lica, od kojih je pravnosnažnim sudskim odlukama jedno lice osuđeno, dva su oslobođena, protiv jednog je optužnica odbačena, a protiv jedne osobe postupak je još u toku pred Apelacionim sudom u Beogradu.

Tokom 2012. godine u TRZ-u su zavedene 24 krivične prijave protiv 81 lica. Zahtev za sprovođenje istrage podnet je protiv sedam lica. Istraga je prekinuta protiv šest osoba, a obustavljena u odnosu na jednu. U istoj izveštajnoj godini, s obzirom na uvođenje „tužilačke istrage“, protiv 13 lica TRZ je donelo naredbe o sprovođenju istrage. Istraga je u prekidu protiv dva lica, a obustavljena je protiv sedam. Podnete su optužnice protiv dve osobe. U odnosu na jedno lice postupak je pravnosnažno okončan donošenjem oslobađajuće presude, a u odnosu na drugo lice krivični postupak je i dalje u toku.

U toku 2013. godine u TRZ-u su zavedene 23 prijave protiv 45 lica, stavljene su naredbe o sprovođenju istrage protiv 20 lica. Istraga je prekinuta u odnosu na tri osobe, u odnosu na dve postupak je obustavljen, istraga je u toku protiv tri osobe, a optuženo je 12 lica, dva lica su pravnosnažno osuđena na kazne zatvora, četiri su oslobođena, a protiv šest lica postupak je u toku. U 2013. TRZ je donelo naredbu o dopuni istrage u odnosu na 44 lica prema kojima je tokom 2011. preuzeta optužnica od Vojnog tužilaštva u Beogradu, a protiv navedenih lica istraga je i dalje u toku.

Tokom 2014. godine podneto je osam krivičnih prijava protiv 14 lica. Naredba o sprovođenju istrage doneta je protiv šest lica. Istraga je obustavljena u odnosu na jednu osobu, a optuženo je pet lica protiv kojih je postupak u toku.

U toku 2015. godine zavedeno je 10 krivičnih prijava protiv 26 lica. Protiv 15 lica su donete naredbe o sprovođenju istrage, od čega protiv tri lica zbog izvršenja krivičnog dela genocid, a protiv 12 lica zbog izvršenja krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U odnosu na jednu osobu istraga je u prekidu, a protiv jednog lica istraga je obustavljena. Istrage su u toku protiv tri osobe, a istraga protiv jednog lica je ustupljena na nadležnost. Optužnice su podignute protiv devet osoba, od kojih je za osam postupak i dalje u toku, dok je u odnosu na jedno lice postupak pravnosnažno okončan osuđujućom presudom na kaznu zatvora donetom na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela.

U toku 2016. godine u TRZ-u zavedeno je devet krivičnih prijava protiv 33 lica, a nakon obrade svih primljenih krivičnih prijava, TRZ je naredilo sprovođenje istrage protiv 13 lica. Protiv šest je istraga u prekidu, protiv dva je obustavljena, za jedno lice predmet je upućen na nadležnost, a protiv tri je istraga u toku, optužena je jedna osoba protiv koje je postupak u toku.

Tokom 2017. godine u TRZ-u je zavedeno 14 krivičnih prijava protiv 56 lica. Doneta je naredba o sprovođenju istrage protiv jednog lica, a istraga je u prekidu.

Tužilaštvo ne zna se broj krivičnih prijava u 2018.

„Još uvek nije poznat konačan broj krivičnih prijava koje će biti obrađene tokom 2018. godine, a do sada je naređeno sprovođenje istrage protiv devet lica. U prekidu su istrage protiv tri lica, a istraga je obustavljena protiv dva lica“, piše u Izveštaju TRZ-u o aktivnostima za prošlu godinu. A nakon ovog šturog objašnjenja, u Izveštaju su potom opisane faze u kojima se nalaze postupci po optužnicama podignutim od 2003. do 2018. godine.

Stanojković prekinula komunikaciju sa Danasom

Na pitanje da li redakcija Danasa može da dobije bilo kakvo detaljnije objašnjenje Izveštaja, iz TRZ nismo dobili odgovor. Otkako je na čelo TRZ-a u maju 2017. postavljena Snežana Stanojković sva komunikacija sa listom Danas je prekinuta.