Dve godine od podnošenja krivične prijave protiv Dušana Lončara – TRZ i dalje bez odgovora

Dve godine od podnošenja krivične prijave protiv Dušana Lončara – TRZ i dalje bez odgovora

Specijalni sudDanas se navršava tačno dve godine od kada je Fond za humanitarno pravo (FHP) Tužilaštvu za ratne zločine (TRZ) podneo krivičnu prijavu protiv bivšeg komandanta Druge proleterske gardijske motorizovane brigade Jugoslovenske narodne armije (2. pgmbr JNA) Dušana Lončara zbog zločina koji je počinjen u selu Lovas (Hrvatska) u oktobru 1991. godine. FHP obaveštava javnost da, od podnošenja krivične prijave, TRZ nije uradilo ništa da ovaj zločin istraži i odgovornog procesuira.

Dušan Lončar je 9. oktobra 1991. godine naredio napad na selo Lovas i čišćenje sela od pripadnika Zbora narodne garde i Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, kao i stanovništva koje je „neprijateljski nastrojeno”. Sutradan rano ujutru Lončar je haubičkom divizionu 2. pgmbr JNA naredio otvaranje vatre i artiljerijski napad na Lovas, kojom prilikom su ubijena dva hrvatska civila. Nedugo potom, pripadnici dobrovoljačke jedinice Dušan Silni, izvršavajući naređenje prijavljenog, ušli su u Lovas, nasumično pucali i bacali bombe u dvorišta i na kuće. Pojedine civile su ubili u kućama, a neke od njih su izveli iz kuća i ubili na ulici i drugim mestima, što je sve za posledicu imalo uništenje i oštećenje civilnih objekata i smrt 21 civila. Iako se pred Višim sudom u Beogradu već više od 10 godina vodi postupak za zločine počinjene u Lovasu (predmet Lovas), Dušan Lončar u tom predmetu nije optužen zbog toga što je naredio napad na civilno stanovništvo, već se u istom predmetu pojavio kao svedok.

Od podnošenja krivične prijave pa do danas punomoćnik oštećenih, koji uz podršku FHP-a zastupa četvoro oštećenih, TRZ-u je uputio ukupno pet urgencija za postupanje po ovoj krivičnoj prijavi u kojima je zahtevao da ga TRZ izvesti o zakonskim radnjama koje je preduzelo kako bi istražilo navode iz ove prijave. TRZ je odgovorilo samo na prve dve urgencije – od 20. decembra 2016. godine i 1. marta 2017. godine, tvrdeći da postupaju po podnetoj krivičnoj prijavi i da se predmet nalazi u predistražnom postupku, ali ne navodeći koje je konkretne radnje preduzelo kako bi utvrdilo odgovornost prijavljenog. Na naredne tri urgencije koje je punomoćnik oštećenih podneo TRZ-u tokom druge polovine 2017. godine i tokom 2018. godine TRZ nije odgovorilo. Takođe, ni jedan od oštećenih za dve godine od podnošenja krivične prijave nikada nije pozvan od strane TRZ-a kako bi dao izjavu o prijavljenom događaju. Iz tog razloga, punomoćnik oštećenih je sredinom oktobra 2018. godine Republičkom javnom tužilaštvu uputio prigovor na rad TRZ-a po ovoj krivičnoj prijavi, o kojem do danas nije odlučeno.

S obzirom da je FHP kao dokaz uz krivičnu prijavu dostavio naređenje Dušana Lončara o napadu na stanovništvo Lovasa koje je „neprijateljski nastrojeno”, kao i da je sam Lončar svedočeći pred Višim sudom u Beogradu u predmetu Lovas tvrdio da „ne bežim ni od jedne naredbe koju sam potpisao” (transkript od 22. juna 2010. godine, str. 83), FHP zahteva od TRZ-a da sprovede delotvornu i efikasnu istragu i da, nakon što prikupi sve dostupne dokaze, odluči o podizanju optužnice protiv Dušana Lončara.

Share