Srbija: Porodice civilnih žrtava rata bez statusa i prava

Srbija: Porodice civilnih žrtava rata bez statusa i prava

U zemljama regije, prava civilnih žrtava rata i članova njihovih porodica nisu dovoljno regulisana, ukazuju regionalne organizacije civilnog društva.
Tako u Fondu za humanitarno pravo godinama upozoravaju da je u Srbiji, zbog postojeće zakonske regulative, za to pravo uskraćeno najmanje 15.000 ljudi.

Preuzeto sa portala Al Jazeera Balkans

Share