Tužilaštvo za ratne zločine obustavilo jedinu istragu protiv visokorangiranog vojnog oficira

Tužilaštvo za ratne zločine obustavilo jedinu istragu protiv visokorangiranog vojnog oficira

Fond za humanitarno pravo (FHP) je u petak, 24. novembra 2017. godine u ime žrtava podneo prigovor na odluku Tužilaštva za ratne zločine (TRZ) da odustane od krivičnog gonjenja generala Dragana Živanovića, bivšeg komandanta 125. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije (125. mtbr VJ). TRZ je odluku donelo još 1. marta 2017. godine i nije je, kako zakon nalaže, dostavilo punomoćniku oštećenih, ali je zato odmah narednog dana tužilac Dragoljub Stanković, koji je vodio istragu, o njoj obavestio Živanovića i njegovog branioca. Odluka da se u tajnosti obustavi jedina istraga protiv nekog viskorangiranog oficira VJ i tako osujeti pravo žrtava da na odluku reaguju pravovremeno, nedvosmisleno pokazuje da TRZ, suprotno obavezama iz EU integracija, ne namerava da odustane od prakse garantovanja nekažnjivosti za visokorangirane osobe u vojnim, policijskim i političkim strukturama.

Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu u toku je postupak (predmet Ćuška) protiv bivših pripadnika 177. vojno-teritorijalnog odreda (177. VTO) zbog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenih tokom aprila i maja 1999. godine u selima Ljubenić, Ćuška, Zahać i Pavljane u opštini Peć, kada je ubijeno oko 120 albanskih civila, stotine ljudi proterano u Albaniju a gotovo sve kuće u selima zapaljene. U toku postupka utvrđeno je da je 177. VTO bio pod komandom 125. mtbr VJ, čiji je komandant bio Živanović.

Oslanjajući se na činjenice utvrđene u predmetu Ćuška, TRZ je 28. jula 2014. godine donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv generala Dragana Živanovića, zbog počinjenog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u selima opštine Peć, u kojoj je navedeno da je Živanović kao komandant 125. mtbr VJ angažovao delove 177. VTO za izvršenje zadataka u selima opštine Peć, da je bio obavešten da su pripadnici te jedinice vršili ubistva, pljačke i deportacije albanskih civila, da su ti zločini činjeni organizovano i planski i da su naređenja za borbena dejstva dobijali od komande 125. mtbr VJ. Ovo je jedina istraga poznata javnosti koju je TRZ otvorilo protiv nekog generala VJ, i to po osnovu komandne odgovornosti.

FHP ukazuje da su prava žrtava sistematski ignorisana tokom istražnog postupka, pa tako, suprotno zakonu, njihov punomoćnik nije pozivan da prisustvuje ispitivanju pojedinih svedoka koje je sam predložio, a tužilac je propuštao da odlučuje o ostalim dokazima predloženim od strane punomoćnika. Nasuprot tome, Dragan Živanović, kao i njegov branilac, o svakoj su preduzetoj radnji TRZ-a bili obavešteni i njoj su prisustvovali. Tužiočevo favorizovanje osumnjičenog nauštrb prava žrtava kulminiralo je 1. marta 2017. godine, kada je doneta naredba o obustavi istrage protiv Živanovića, zbog navodnog nepostojanja dovoljno dokaza za njegovo optuženje. Međutim, i tada TRZ propušta da punomoćniku oštećenih dostavi svoju odluku, iako je po zakonu to dužno da uradi u roku od 8 dana (član 51 ZKP). TRZ je odluku dostavilo punomoćniku žrtava tek 16. novembra 2017. godine – sa 252 dana zakašnjenja. S druge strane, okrivljenom Živanoviću i njegovom braniocu odluka o donošenju naredbe o obustavljanju istrage dostavljena je već sutradan.

U zoni odgovornosti 125. mtbr VJ, čiji je komandant bio general-major Dragan Živanović, ubijeno je više od 1.800 civila, među kojima i preko 500 žena i dece. Na osnovu brojnih dokaza i zaključaka Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju o učešću Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije u ubistvima, deportacijama, prisilnim premeštanjima, progonima i drugim zločinima protiv kosovskih Albanaca 1998. i 1999. godine, FHP je 11. oktobra 2013. godine objavio Dosije „125. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije“ u kojem su predstavljeni dokazi o zločinima koji su počinjeni u zoni odgovornosti Živanovićeve brigade. Isto tako, FHP je protiv Dragana Živanovića TRZ-u podneo dve krivične prijave – prvu za zločine počinjene u opštini Peć, a drugu za zločin počinjen u selu Kraljane u opštini Đakovica.

General Živanović je samo jedan od komandanata brigada na čiju odgovornost za zločine na Kosovu FHP godinama unazad ukazuje. Za 14 godina rada, TRZ nikada nije podiglo optužnicu protiv ijednog srednje ili više rangiranog oficira vojske i policije. Uprkos odredbama Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina koje predviđaju da bi „predmeti protiv osumnjičenih visokog ranga, de jure ili de facto, trebalo da imaju prioritet u radu tužioca”, ovom poslednjom odlukom TRZ pokazuje da ipak ne namerava da promeni praksu neprocesuiranja visokorangiranih osoba osumnjičenih za ratne zločine.

Share