Predsednik Haškog tribunala posetio Fond za humanitarno pravo

Predsednik Haškog tribunala posetio Fond za humanitarno pravo

naslovna-thumb

Predsednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) sudija Karmel Ađus posetio je 31. oktobra 2017. godine Fond za humanitarno pravo (FHP). On je tom prilikom sa predstavnicima FHP-a razgovarao o efikasnosti procesuiranja ratnih zločina u Srbiji, saradnji Srbije i zemalja u regionu sa MKSJ i međusobno, te o važnosti približavanja sudski utvrđenih činjenica post-konfliktnim društvima bivše Jugoslavije.

Predstavnici FHP-a informisali su sudiju Ađusa o dugogodišnjim aktivnostima organizacije na dokumentovanju masovnih kršenja ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, kao i uspostavljanju vladavine prava u Srbiji. Takođe su ukazali na aktuelni društveni kontekst u kojem MKSJ okončava svoj rad, a dinamika suđenja pred sudovima u Srbiji se usporava, dok paralelno sa tim predstavnici vlasti sve glasnije poriču odgovornost za počinjena nedela i veličaju lica koja su pravosnažno osuđena za ratne zločine. Takva situacija zahteva aktivno i kontinuirano informisanje građana o događajima iz 1990-ih, te nepristrasno obrazovanje mladih o prošlosti, koje će im usaditi kritički duh i predstaviti sudski utvrđene činjenice o zločinima. FHP-ova dokumentacija, pažljivo prikupljana tokom 25 godina rada, nastaviće da podržava uspostavljanje tranzicione pravde u Srbiji, informiše javnost i žrtve čuva od zaborava.

Sudija Ađus je posebno istakao značaj formalnog obrazovanja o utvrđenim činjenicama, pravima žrtava i načinima prevladavanja nasleđa prošlosti za uspostavljanje pravde u odnosu na zločine koji su počinjeni tokom ratova iz 1990-ih. On je pohvalio napore koje FHP ulaže u uspostavljanju odgovornosti i pravde za zločine iz prošlosti i pružio podršku daljim planovima u radu i razvijanju organizacije.

Share