NAJAVA: Debata o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2016. godine

NAJAVA: Debata o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2016. godine

Izvestaj_o_sudjenjima_za__ratnne_u_Srbiji_tokom_2016U četvrtak 18. maja 2017. godine Fond za humanitarno pravo predstaviće „Izveštaj o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2016. godine“, uz debatu o dometima procesuiranja za ratne zločine pred sudovima u Srbiji. Debata će biti održana u Velikoj sali Medija centra u Beogradu, sa početkom u 11:00 časova.

Izveštaj obuhvata analizu 28 predmeta koje je pravni tim FHP-a pratio pred odeljenjima za ratne zločine Višeg i Apelacionog suda u Beogradu, kao i pred sudovima opšte nadležnosti. Takođe, izveštaj sadrži i pregled opštih nalaza o suđenjima za ratne zločine tokom 2016. godine, kao i bitnih društveno-političkih događaja koji su od značaja za suđenja za ratne zločine u Srbiji.

Na debatu su pozvani predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za ratne zločine, sudije Višeg i Apelacionog suda u Beogradu i Nišu, predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, advokati, predstavnici nevladinih organizacija, novinari, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Zaštitnik građana, predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, predstavnici Delegacije Evropske Komisije u Beogradu, MKSJ, Saveta Evrope, EULEX i ambasada.

O nalazima iz izveštaja govoriće:

– Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo
– Marina Kljaić, pravna zastupnica žrtava u predmetima ratnih zločina
– Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, Tužilaštvo za ratne zločine
– Jelena Diković, novinarka, Danas
– Ivan Jovanović, stručnjak za međunarodno humanitarno pravo

Share