Nacrt Strategije za ratne zločine krajem novembra

Nacrt Strategije za ratne zločine krajem novembra

danas_logoTužilačka strategija, koja će detaljno obraditi nadležnosti Tužilaštva za ratne zločine, biće usvojena nakon Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Prvi nacrt Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina trebalo bi da bude objavljen krajem novembra, nakon čega će biti započeta javna rasprava, rečeno je Danasu u Ministarstvu pravde.

Radna grupa za izradu Nacionalne strategije je osnovana pre nekoliko meseci, a članovi su predstavnici svih relevantnih institucija u oblasti procesuiranja ratnih zločina. Izrada i usvajanje Strategije predstavlja obavezu po Akcionom planu za poglavlje 23. Planirano je da strategiju usvoji Vlada Srbije i da njome budu obuhvaćena sva relevantna pitanja koja se tiču istrage i postupaka za ratne zločine, ističu u Ministarstvu pravde.

Kako nam je objašnjeno, Akcionim planom za poglavlje 23, koje se tiče pravosuđa i osnovnih prava, predviđena je i izrada i usvajanje tužilačke strategije, koja će na detaljan način da obradi pitanja iz nadležnosti Tužilaštva za ratne zločine. Tužilačka strategija će biti usvojena neposredno nakon Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, najavljuju iz Ministarstva pravde.

Inače, Fond za humanitarno pravo (FHP) je još u aprilu predstavio svoj model Strategije za procesuiranje ratnih zločina izvršenih tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, za period od 2015. do 2025. Jezgro Modela predstavljaju aktivnosti usmerene na povećanje efikasnosti Tužilaštva za ratne zločine i Službe za otkrivanje ratnih zločina. Predlaže se i usvajanje tužilačke strategije s ciljem temeljne evidencije nerešenih predmeta i njihove prioritizacije.

U zavisnosti od težine posledica, uloge optuženih u vojnoj, policijskoj i civilnoj hijerarhiji, dostupnosti i kvaliteta dokaza i bezobzirnosti pri počinjenju zločina, predmeti bi se kategorizovali na one prve, druge i treće kategorije. Cilj tužilačke strategije, prema ovom modelu, jeste da se do kraja 2025. procesuiraju svi predmeti prve kategorije i polovina predmeta druge.
Zaštititi svedoke
Model Strategije FHP predlaže da se procesna zaštita svedoka unapredi izricanjem opomena i kazni za uvrede svedoka, obukom branilaca za rad sa žrtvama i usvajanjem posebnih mera zaštite žrtava seksualnog nasilja. Mere za unapređivanje vanprocesne zaštite svedoka uključuju uvođenje sistema istrage o pritužbama na rad Jedinice za zaštitu svedoka i njeno izmeštanje iz nadležnosti MUP u nadležnost Ministarstva pravde.

Preuzeto sa portala Danas

Share