Konferencija za javnost povodom predstavljanja Modela zakona o pravima civilnih žrtava povreda ljudskih prava u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991. do 2001. godine

Konferencija za javnost povodom predstavljanja Modela zakona o pravima civilnih žrtava povreda ljudskih prava u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991. do 2001. godine

post_fhp_cupsU petak 17. aprila 2015. godine sa početkom u 10:30 u velikoj sali Medija centra u Beogradu (Terazije 3, I sprat) Fond za humanitarno pravo (FHP) i Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS) će predstaviti Model zakona o pravima civilnih žrtava povreda ljudskih prava u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991. do 2001. godine (Model zakona).

Model zakona nastao je sa ciljem pružanja pomoći, podrške i zaštite osobama koje su kao civili stradale tokom ratova i u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji, kao i sa ciljem priznavanja njihovih patnji. Polaznu osnovu dala je praksa FHP u zastupanju žrtava u postupcima za naknadu štete i za ostvarivanje prava po važećem Zakonu o pravima civilnih invalida rada. Rešenja predložena ovim modelom su prilagođena potrebama žrtava i zasnovana su na analizi uporednopravnih rešenja u oblasti reparacija za žrtve teških kršenja ljudskih prava, kao i na analizi svih nedostataka postojećeg zakonskog okvira u Republici Srbiji u cilju njegovog usklađivanja sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Model je izrađen uz podršku organizacije Civil Rights Defenders (CRD).

Model zakona će predstaviti:

profesor Saša Gajin, član Upravnog odbora Centra za unapređivanje pravnih studija

Sandra Orlović, Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo

Tanja Drobnjak, advokatica i stručna konsultantkinja na izradi Modela

Milica Kostić, Direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo

Share