Prenosimo saopštenje FHP Kosovo povodom jedanaeste godišnjice događaja marta 2004. godine

Prenosimo saopštenje FHP Kosovo povodom jedanaeste godišnjice događaja marta 2004. godine

fdh_kosovo_logoNa današnji dan, 17. marta 2015. godine, obeležava se jedanaesta godišnjica međuetničkog nasilja na Kosovu, koje je bilo usmereno uglavnom protiv Srba i RAE zajednica. Prema podacima koje je sakupio Fond za humanitarno pravo (FHP), tokom vršenja nekontrolisanog nasilja tri dana za redom, život je izgubilo 19 osoba: 11 Albanaca i osam Srba. Takođe, bilo je 170 ranjenih Srba od kojih je 150 pretučeno u njihovim kućama, a 20 je povređeno na ulicama, tokom napuštanja njihovih kuća. Tokom martovskih nemira, koji su trajali od 17. do 19. marta 2004. godine, povređeno je i 65 policajaca UNMIK-a, 58 članova Kosovske policijske službe i 61 članova snaga KFOR-a. Osim ljudskih gubitaka, oko 800 srpskih kuća, 90 kuća RAE zajednica i 2 albanskih kuća je delimično oštećeno ili sasvim srušeno. Takođe, oštećeno je, spaljeno ili srušeno 36 pravoslavnih crkava.

FHP Kosovo, uopšte gledano, nije zadovoljan ni pristupom Republike Kosovo niti pristupom međunarodnih institucija u okviru sistema pravosuđa Kosova (UNMIK i EULEX) naspram slučajeva nasilja tokom marta 2004. godine. Nije dovoljno učinjeno niti što se tiče saniranja nanetih šteta, bilo materijalnih ili nematerijalnih. Nedostajao je i jedan sveobuhvatni institucionalni i politički pristup za obezbeđivanje nealbanskih zajednica da se to nasilje više neće ponoviti. Nakon jedanaest godina, još uvek postoji potreba da institucije Kosova dokažu u praksi da je Kosovo bezbedna zemlja za sve njene građane i da se nikad neće tolerisati ponavljanje međuetničkog nasilja poput onog koje se dogodilo tokom marta 2004. godine.

Molimo Vas pronađite u prilogu detaljan izveštaj Fonda za humanitarno pravo koji je objavljen jula 2004. godine.

Share