Neprimerena izjava predsednika Srbije Tomislava Nikolića

Neprimerena izjava predsednika Srbije Tomislava Nikolića

post_kuca_ljudskih_prava_logoPredsednik Srbije Tomislav Nikolić, pri kraju izjave koju je 27. januara preneo Tanjug, osuđujući zločine nad Jevrejima tokom drugog svetskog rata, pokušao je da pojasni motive fašista za napade na Jevreje sledećim rečima: “Zašto baš oni? Možda je opasna posebnost te manjine bila u tome što je ona bila previše zastupljena u prestižnim profesijama, posebno u oblasti umetnosti, finansija i nauke”, rekao je Nikolić.

Opisujući strahote holokausta, predsednik Srbije Tomislav Nikolić je šireći stereotipe o Jevreskom narodu, govoreći o tome da je ova manjina bila “previše zastupljena u prestižnim profesijama”…”umetnosti, finansijama i nauci”, što je poznata matrica koja je korišćena u svim periodima kada su Jevreji bili proganjani i koja sama po sebi predstavlja izjavu na ivici rasizma. Ovakva izjava predsednika govori o nepoznavanju definicije rasizma, ali i nepoznavanja težine svake reči koja se izriče u zemlji koja je nedavno izašla iz ratnih sukoba, kada je mržnja prema manjinama kulminirala.

Opasno širenje stereotipa o Jevrejskom narodu, baš na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta i to sa pozicije predsednika Srbije, svedoči o izuzetno lošim pripremama za izjave u javnosti, neznanju i neosetljivosti za ljudska prava.

Postavlja se pitanje kako je moguće da ovakve izjave promaknu pravnim savetnicima predsednika i kako je moguće da se u javnosti ponovo nađu izjave predsednika koje mogu naneti štetu međunarodnom položaju Srbije.

Takođe, u periodu povećanih tenzija prema manjinama, svaka izjava mora biti odmerena, bez rasističkih elemenata, bez stereotipa koji nisu primereni govoru predsednika države.

Najmanje što u ovom slučaju možemo očekivati od Predsednika Nikolića je objašnjenje, izvinjenje i prihvatanje odgovornosti za izjavu koja u sebi sadrži rasizam i stereotipe.

Potpisnici:
1. Građanske inicijative
2. Beogradski centar za ljudska prava
3. Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM
4. Helsinški odbor za ljudska prava
5. Centar za praktičnu politiku
6. Mia David
7. Danica Vučinić
8. Borka Pavićević
9. Staša Zajović
10. Aleksandar Kraus
11. Katarina Jovanović
12. Andrej Nosov
13. Branislav Dimitrijević
14. Uroš Đurić
15. Biljana Srbljanović
16. Lana Budimlić
17. Ivana Stefanović
18. Vladimir Miladinović
19. Kulturnicentar Rex
20. Fond B92
21. Nenad Prokić
22. Velimir Ćurguz
23. Vladimir Aleksić
24. Vladimir Arsenijević
25. RadeRadovanović
26. Lazar Stojanović
27. Svetlana Vuković
28. Svetlana Lukić
29. Maja Lalić
30. Darko Mrvoš
31. Vesna Pešić
32. Marko Čeperković
33. Dragan Banjac
34. Gordan Paunović
35. Robert Čoban
36. Fond za humanitarno pravo
37. Dimitrije Vojnov
38. Marijana Toma
39. Jelena Đurović

Share