Žrtvama ratnih silovanja nije mesto u vicevima

Žrtvama ratnih silovanja nije mesto u vicevima

Logo FHPVoditelj Prve srpske televizije Ivan Ivanović je u emisiji koja je emitovana 30. novembra 2014. godine ismevao žrtve silovanja počinjenih tokom i u vezi sa ratom u Bosni i Hercegovini (BiH) i na taj način grubo uvredio hiljade žrtava ovog zločina u BiH. Organizacije za ljudska prava zahtevaju od Prve srpske televizije i Ivana Ivanovića da se javno izvine žrtvama silovanja tokom rata u BiH i da u znak pijeteta prema ovim žrtvama u terminu emisije prikažu film Grbavica, koji govori o sudbini silovanih žena u BiH.

Voditelj emisije Veče sa Ivanom Ivanovićem je u delu emisije predviđenom za viceve (8:25 min) rekao: „Od 1995. godine porastao je broj Bosanki koje rađaju decu pre 15. godine. I posle kažu da ’plavi šlemovi’ tamo ništa nisu radili.“

Ivanovićev „vic“ na morbidan i uvredljiv način reinterpretira jednu od najstravičnijih epizoda rata u BiH, prikazujući masovna silovanja devojčica i žena kao šaljivu epizodu angažovanja međunarodnih mirovnih snaga u BiH, uz istovremeno grubo zanemarivanje niza sudski utvrđenih činjenica o žrtvama i razmerama ratnih silovanja žena u BiH.

Organizacije za ljudska prava ukazuju da eventualna Ivanovićeva aluzija na navode o silovanju Bošnjakinja u jednom od srpskih logora tokom rata, od strane pripadnika mirovnih snaga UN koji do sada nisu procesuirani, predstavlja posebnu uvredu za žrtve silovanja kojima je pravda do danas ostala uskraćena.

Autonomni ženski centar
Centar modernih veština
Centar za evroatlantske studije
Centar za kulturnu dekontaminaciju
Civil Rights Defenders
FLIPSUR – Feministička lista protiv silovanja u ratu u zemljama bivše Jugoslavije
Fond za humanitarno pravo
Građanske inicijative
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Inicijativa mladih za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Medjunarodna mreža pomoći I.A.N. International Aid Network
Mreža Žene protiv nasilja
Regionalni centar za manjine
Viktimološko društvo Srbije
Žene u crnom

Share