Proces pristupanja Srbije EU ključan za okončanje nekažnjivosti za ratne zločine

Proces pristupanja Srbije EU ključan za okončanje nekažnjivosti za ratne zločine

amnesty_logoEvropska unija (EU) mora da učini sve što može kako bi osigurala da se Srbija pozabavi kulturom nekažnjivosti za ratne zločine, zločine protiv čovečnosti i genocid, koje su počinili srpska policija, vojska i paravojne jedinice tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji, navodi se u najnovijem izveštaju Amnesty International koji je danas objavljen.

Izveštaj naglašava da je „proces pristupanja Srbije EU jedinstvena prilika da se unaprede nedostaci pravnog sistema i da se osiguraju mehanizmi i resursi za istragu i procesuiranje ovih užasnih zločina“.

Izveštaj je objavljen pre otvaranja pregovaračkih poglavlja koja sadrže preporuke za unapređenje ljudskih prava, a koje će Srbija morati da primeni pre učlanjenja u EU. Izveštaj analizira probleme u okviru tužilačkog i sudskog sistema, identifikuje niz prepreka i institucionalnih barijera za temeljnu, nepristrasnu i efikasnu istragu i procesuiranje zločina koji podležu međunarodnom pravu.

Amnesty International je pozvao Evropsku komisiju da iskoristi proces pregovora kako bi izvršio pritisak na Srbiju da usvoji niz konkretnih mera koje će okončati nekažnjivost za ratne zločine. Borba protiv nekažnjivosti za zločine koji podležu međunarodnom pravu mora biti ključan element u zadovoljavanju kriterijuma za pristupanje EU.

Share