Prenosimo izveštaj FHP Kosovo: Svedoci i dalje Ahilova peta na suđenjima visokog profila

Kosovo_report_2013_coversU okviru projekta Praćenje suđenja za ratne zločine i krivična dela sa političkom i etničkom pozadinom, Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) je i u toku 2013. godine[230] nastavio sa sistematskim praćenjem i analizom toka najvažnijih sudskih procesa na Kosovu, obzirom da ona nailaze na veliku pažnju profesionalne i šire javnosti, posmatrača, pisanih i elektronskih medija, civilnog društva i nevladinog sektora, kao i međunarodnih organizacija za ljudska prava. Povremeno, FHP Kosovo se tokom prošle godine angažovao i na praćenju suđenja u nekoliko slučajeva koji su, iako izlaze iz okvira projekta za praćenje suđenja, ipak povezani sa njim i imaju određen značaj za ocenu glavnih kretanja u kosovskom pravosuđu, poput krivičnog slučaja sa etničkom pozadinom Tužilac protiv Avdyla Përgjegjaja.

Izveštaj možete da preuzmete na sledećem linku.

Share