Zbornik radova studenata Regionalne škole za tranzicionu pravdu

Zbornik radova studenata Regionalne škole za tranzicionu pravdu

zbornik2Zbornik radova studenata Regionalne škole za tranzicionu pravdu nastao je u okviru Regionalne škole za tranzicionu pravdu koju organizuju FHP, Udruženje Pravnik iz Sarajeva i FHP Kosovo, uz podršku Britanske ambasade.

U prvom broju „Zbornika“, studenti su u svojim radovima analizirali načine memorijalizacije i ostvarivanje prava na reparacije u Bosni i Hercegovini, vansudske mehanizme za utrđivanje činjenica uspostavljene u post-jugoslovenskim zemljama, suđenja za ratne zločine pred MKSJ i sudovima na Kosovu, sadržaje udžbenika iz istorije u BiH i Srbiji, kao i ulogu medija u procesima tranzicione pravde. Među autorkama i autorima ima politikološkinja/ga, pravnica/ka, ekonomistkinja/a, komunikološkinja/ga, filozofkinja/a, itd. Neki od njih su aktivni u civilnom društvu, neki rade kao asistenti i saradnici u nastavi na univerzitetima u svojim zemljama, neki su dugogodišnji saradnici međunarodnih organizacija koje se između ostalog bave i pitanjima tranzicione pravde.

Regionalna škola za tranzicionu pravdu je desetodnevni program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću i strategijama tranzicione pravde. U okviru Škole, studenti obrađuju teme o vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, sudskim procesima pred MKSJ, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije, institucionalnim reformama i doprinosu arhiva, medija i umetnosti u utvrđivanju istine i odgovornosti, kulturi i sukobu sećanja, kao i o procesu pomirenja u post-konfliktnim društvima.

Ovde možete pogledati „Zbornik radova studenata Regionalne škole za tranzicionu pravdu“.

Share