Poseta profesora univerziteta iz SAD Fondu za humanitarno pravo

Poseta profesora univerziteta iz SAD Fondu za humanitarno pravo

U utorak, 25. marta 2014. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su profesori nekoliko univerziteta iz SAD-a čiji su studenti polaznici programa School for International Training (SIT) Centra za komparativne studije konflikta pri Fakultetu za medije i komunikaciju.

Marijana Toma, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo, je tokom razgovora sa profesorima predočila istorijat i dosadašnji rad Fonda za humanitarno pravo. Razgovaralo se o dosadašnjem procesu tranzicione pravde, te glavnim preprekama u procesu suočavanja sa prošlošću i načinima borbe protiv odsustva empatije prema žrtvama i poricanja zločina, kroz istraživanje ljudskih gubitaka i Inicijativu za REKOM. Profesore iz SAD-a je posebno zanimala uloga obrazovanja i mesto mladih generacija u procesima za uspostavljanje pomirenja.

Share