Oficiri za vezu za ratne zločine

Oficiri za vezu za ratne zločine

Sarajevo — Tužilaštva BiH, Hrvatske i Srbije razmeniće oficire za vezu čiji će zadatak biti komunikacija radi efikasnijeg procesuiranja počinitelja ratnih zločina.

To je zaključeno u Sarajevu na sastanku glavnog tužioca BiH Gorana Salihovića, glavnog državnog tužioca Hrvatske Mladena Bajića i glavnog tužioca za ratne zločine Srbije Vladimira Vukčevića.

Tužioci su istakli da nastavljaju saradnju, čiji je cilj da se onemogući bilo kakvo sakrivanje osumnjičenih i optuženih osoba koje zloupotrebljavaju državljanstvo druge države.

U saopštenju sa sastanka, održanom iza zatvorenih vrata u kancelariji posebnog predstavnika Evropske unije u BiH (EUSR), ocenjeno je da takav susret predstavlja pozitivni pomak kojim se podržava uspostavljanje vladavine prava i jačanje procesa mira i pomirenja u zemljama regiona.

Navodi se da je bilo reči o do sada realizovanoj saradnji na konkretnim predmetima i mogućim oblicima buduće saradnje da bi se maksimalno ubrzao krivični progon počinitelja ratnih zločina.

Bilateralni protokoli o saradnji u procesuiranju slučajeva ratnih zločina, potpisani ranije ove godine, omogućili su krivični progon osumnjičenih s dvojnim državljanstvima koji su pobegli iz država u kojima su počinili takva krivična dela.

Nijedna od ove tri zemlje, na osnovu ustavnih i zakonskih odredbi, ne izručuje svoje državljane osumnjičene za ratne zločine, ali je protokolima utvrđena mogućnost razmene dokaza i ustupanja suđenja pravosuđu država u kojima se počinioci skrivaju.

Share