Studenti u poseti FHP

Studenti u poseti FHP

U petak, 25. oktobra 2013. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su studenati različitih univerziteta iz Srbije i aktivista organizacija za ljudska prava, koji u organizaciji Misije OEBS u Srbiji pohađaju seminar „Suočavanje s prošlošću i pravosudne institucije“.

Katarina Janković je studentima predstavila rad FHP-a kroz projekte REKOM i Ljudski gubici, dok je Milica Kostić govorila o projektu Dosijei. Studente je posebno interesovao odnos javnosti i medija prema naporima FHP da aktuelizuje probleme tranzicione pravde u Srbiji.

Share