FHP povodom oslobađajuće presude generalima Gotovini i Markaču

Pravosnažna presuda generalima Gotovini i Markaču sasvim sigurno nije donela pravdu žrtvama. Oslobađanjem generala, drugostepenom presudom je utvrđeno da nema državne odgovornosti  Republike Hrvatske za zločine počinjene za vreme i nakon operacije Oluja – nema zajedničkog zločinačkog poduhvata, te nema ni njihove krivične odgovornosti.

Žalbeno veće je srušilo postojanje zajedničkog zločinačkog poduhvata u odnosu na Republiku Hrvatsku, ali se postavlja pitanje šta je sa drugim brojnim presudama MKSJ, koje su izrečene brojnim visokim predstavnicima vojske, policije i civilne vlasti za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Uočljiva je konstatacija sudije Merona da general Gotovina nije učestvovao u donošenju diskriminatorskih propisa koji su sprečavali povratak Srba, te nema njegovog učešća u zajedničkom zločinačkom poduhvatu. Žalbeno veće je zanemarilo da su diskriminatorski zakoni deo konzistentne politike, oblikovane i sačuvane u Brionskim transkriptima, a sprovedene u praksi. Životne činjenice pokazuju da je deo Hrvatske gde su živeli Srbi pust i posle 20 godina. Ovom presudom masovni zločini, koji su počinjeni tokom i nakon vojno-policijske operacije Oluja su svedeni na izolovane incidente, te Hrvatskoj više niko neće zamerati ako ne sudi za ratne zločine nad Srbima.

Share