Toma: Mladi povežite se i steknite znanja o kršenju ljudskih prava u Jugoslaviji

Regionalna škola tranzicione pravde je desetodnevni program neformalnog obrazovanja o tranzicijskoj pravdi i instrumentima za suočavanje sa prošlošću, sa ciljem pospješivanja procesa pomirenja i izgradnje trajnog mira, kroz edukaciju društveno i politički aktivnih novih generacija.


„Polaznici Škole slušaju predavanja o utvrđenim činjenicama na sudskim procesima pred Haškim tribunalom, izvansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije, ulozi i doprinosu arhiva, medija i umjetnosti u utvrđivanju istine i odgovornosti, kulturi i sukobu sjećanja i procesu pomirenja u post-konfliktnim društvima“-kazala je Marijana Toma, koordinatorica programa Obrazovanja u Fondu za humanitarno pravo i koordinatorica Regionalne škole. Pored toga, studenti imaju priliku da razgovaraju o procesima napretka primjene mehanizama tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji sa stručnjacima iz ovih zemalja.

U okviru Škole predviđena su predavanja stručnjaka za tranzicijsku pravdu, međunarodno pravo i kulturu sjećanja iz regija o nasljeđu zločina počinjenim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, radionice i diskusije na temu izazova u procesu pomirenja društava post-jugoslavenskih zemalja i posjete mjestima stradanja.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije, članovi političkih partija, aktivisti organizacija civilnog društva, i mladi profesionalci zaposleni u državnoj upravi (službenici ministarstava Bosne i Hercegovine, Kosova i Republike Srbije). Natječaj za prijave je otvoren do 10.  rujna 2013. godine.

„I pored ogromnog bogatstva činjenica koje su prikupljene o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, u regiji post-jugoslavenskih zemalja i dalje traju ‘ratovi sjećanja’ – društva i zajednice nastavljaju sukobe kroz potpuno suprotne interpretacije zločina koji su počinjeni u bliskoj prošlosti. ‘Ratovi sjećanja’ prije svega imaju poguban utjecaj na mlade generacije, koje su odrasle na narativima o vlastitoj zajednici kao ekskluzivnoj žrtvi ratova, gube priliku da postanu aktivni akteri procesa pomirenja u regiji i postaju jedan od najvećih protivnika“- kazala je Toma.

Cilj  Regionalne škole je da kroz obrazovanje na osnovu utvrđenih činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih u bivšoj Jugoslaviji, osnaži mlade generacije za kritičko promatranje prošlosti vlastitih zajednica i podržavanje procesa pomirenja baziranog na iskrenom odnosu prema istini o priznatoj odgovornosti za zločine iz prošlosti. Pored stjecanja znanja o kršenjima ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, regionalni karakter Škole doprinosi kako boljem povezivanju, tako i intrageneracijskom dijalogu mladih iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije o nasilnoj prošlosti njihovih zajednica.

Pogled.ba

Share