Izmišljeno saopštenje Fonda za humanitarno pravo u magazinu Pečat

U magazinu Pečat, u broju 276 od 12. jula 2013. godine, u rubrici Agencijske vesti po izboru Pavla Ćosića, objavljen je tekst pod nazivom ”Fond za humanitarno pravo osudio humanitarnu akciju Novaka Đokovića”, autora Pavla Ćosića. Fond za humanitarno pravo (FHP) ističe da se u celosti radi o izmišljenom tekstu, te da saopštenje na koje se autor poziva FHP nikada nije objavio.

FHP napominje da magazin Pečat ni u jednom delu rubrike Agencijske vesti po izboru Pavla Ćosića ne upućuje da se radi o izmišljenim informacijama ili satiri, čime uredništvo ovog magazina svoje čitaoce svesno dovodi u zabludu. Objavljivanjem izmišljenih informacija koje defamiraju pojedince, magazin Pečat je prekršio više odredbi Zakona o javnom informisanju.

Share