Srbija kriva za torture nad Albancima sa Kosova

BEOGRAD – Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Prvog osnovnog suda kojom se država Srbija obavezuje da petorici kosovskih Albanaca isplati odštetu u ukupnom iznosu od 1,3 miliona dinara (oko 11 hiljada 818 evra) zbog odgovornosti za …

… torturu koju su nad njima vršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) tokom nezakonitog pritvaranja 1999. i 2000. godine, saopćio je danas Fond za humanitarno pravo.

Iako je ovo jedna od rijetkih pravnosnažnih presuda kojom je žrtvama srpskih snaga sigurnosti priznato pravo na odštetu, FHP smatra da iznosi pojedinačnih odšteta od 200.000, odnosno 300.000 dinara ”ne doprinose uspostavljanju pravde za nedjela počinjena tokom 90-tih”.

Apelacioni sud je potvrdio činjenične nalaze prvostepenog suda prema kojima su jedinice MUP-a uhapsile Tahira Bytyqija, Smajla Gashija, Rrahmana Elshanija, Hysnija Podrmiçakua i tada maloljetnog Bekima Istogua bez pravnog osnova.

„Tokom privođenja i boravka u zatvoru, bili su izloženi raznim vidovima psihičke i fizičke torture. Sud je utvrdio i da su pripadnici MUP-a Srbije prekršili prava lica lišenih slobode, propisana Zakonikom o krivičnom postupku i Zakonom o unutrašnjim poslovima. Između ostalog, pripadnici MUP-a su prekršili zakonske odredbe koje se tiču primene prinude nad osobama lišenim slobode, obavezu izdavanja rešenja o zadržavanju i obavezu obaveštavanja njihovih porodica o hapšenju”, navodi se u saopćenju Fonda.

FHP je 26. aprila 2010. godine u ime Bytyqija, Gashija, Elshanija, Podrimçakua i Istogua podnio tužbu Prvom osnovnom sudu u Beogradu protiv države Srbije zbog odgovornosti za policijsku torturu. U toku postupka je održano ukupno šest ročišta na kojima su saslušani Bytyqi, Gashi, Elshani, Podrimçaku i Istogu, a sprovedeno je i medicinsko vještačenje.

Share