Poseta studenata FHPu

U četvrtak, 14. marta 2013. godine, Fond za humanitarno pravo posetila je grupa studenata i profesora iz Francuske, Nemačke, Hrvatske i Srbije u okviru studijske posete u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava iz Srbije i Agencije lokalne demokracije iz Hrvatske.

Studentima su predstavljeni istorijat FHP-a, kao i izazovi sa kojima se Srbija suočava u procesu tranzicione pravde. Za vreme razgovora, studenti su bili zainteresovani da saznaju više o problemima prilikom procesuiranja optuženih za ratne zločine. Inicijativa za REKOM kao regionalni projekat je bila posebno interesanta, naročito sa aspekta dobijanja političke podrške.

Share