Studenti Američkog univerziteta u Parizu u poseti FHP

U sredu, 13.03.2013. godine, Fond za humanitarno pravo posetila je grupa studenata sa Američkog univerziteta u Parizu (The American University in Paris). Studenti se nalaze u studijskoj poseti Srbiji i Bosni i Hercegovini, tokom koje će posebnu pažnju posvetiti učenju o procesu pomirenja i demokratizacije.

Marijana Toma i Katarina Janković iz FHP-a predstavile su studentima istorijat i rad Fonda. Studente je interesovao stav javnosti prema ratnim zločinima, govorilo se o saradnji nevladinih organizacija i Tužilaštva za ratne zločine u regionu, kao i o budućnosti arhive u Hagu. Pored toga, bilo je reči o procesu REKOM-a, problemu poricanja činjenica i neadekvatnom obrazovnom sistemu u društvima bivše Jugoslavije.

Share