Objavljena “Bosanska knjiga mrtvih”

Sarajevski Istraživačko-dokumentacioni centar (IDC) objavio je knjigu sa imenima oko 96.000 žrtava sukoba devedesetih, s namjerom da to bude do sada najpreciznije dokumentirani spomenik.

“Mislim da je veoma važno da na jednom mjestu imamo imena i identitete građana BiH koji su ubijeni tokom rata”, rekao je Mirsad Tokača, direktor IDC-a, koji je objavio “Bosansku knjigu mrtvih”.

“Više neće biti igre s brojevima. Mi ovim čuvamo sjećanje na naše sugrađane i pokušavamo osloboditi dnevni narativ te mitske priče ideologija, političkih i nacionalnih interesa”, kazao je Tokača.

Tokača je istakao da je, prije nego što je knjiga objavljena, međunarodni tim eksperata prikupio, uporedio i ocijenio više od 200.000 podataka kako bi se izbrojale žrtve.

Međutim, on je rekao da 95.940 nije konačan broj žrtava i da u knjizi postoji još oko 5.000 osoba za koje se nisu mogle pouzdano utvrditi okolnosti ili mjesto smrti, te su ostale u kategoriji “spornih”.

Knjiga je sastavljena uz pomoć Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, čiji osnivač Nataša Kandić je rekla da je ovo “najkompletniji rad o ratu ikad objavljen”.

“Balkanska kultura pokazuje našu sklonost prema brojkama, a brojke se koriste u političke svrhe. Kada imamo imena, onda je to kraj zloupotreba i manipulacija. To je početak pomirenja. Kada je zadovoljen ovaj uslov, onda države u regiji moraju da stave pečat na priznavanje žrtava”, napomenula je Kandić.

Ona je dodala da knjiga može poslužiti kao osnova za daljnja istraživanja o ratu.

“Već na prvi pogled podaci govore da je među civilnim žrtvama bilo skoro 10.000 žena. To nam govori da je ovaj rat u osnovi bio rat protiv civila”, dodala je Kandić.

Univerzitetski profesori iz BiH Omer Ibrahimagić i Zdravko Grebo, koji su u ponedjeljak prisustvovali predstavljanju knjige u Sarajevu, rekli su da će se ova knjiga postarati da žrtve nikad ne budu zaboravljene.

“Ova knjiga će nam pomoći da ne zaboravimo zla prošlosti, a može nam pomoći i da sistematizujemo sjećanja, kako nikad ne bismo zaboravili a živjeli u miru”, dodao je Ibrahimagić.

Grebo je kazao da se rat u BiH nije okončao, već se jednostavno iz vojne prebacio u političku arenu.

“Nadamo se da ovakvi projekti mogu biti osnov za ‘Bosansku knjigu živih’”, rekao je Grebo.

IDC, nevladina organizacija čiji je cilj da prikupi dokumente i podatke o genocidu, ratnim zločinima i kršenjima ljudskih prava, saopćio je da knjiga sadrži i više od 50 radova 10 umjetnika.

Share