FHP-SS-002 FOND: Sudski spisi, sa suđenja Srbima za ratne zločine

PERIOD: 1993 – 2006

PRIMARNI IZVORI: Županijski sud u Varaždinu, Vukovaru, Vojni sud u Zagrebu, Opštinski sud u Splitu, Županijski sud u Zadru, Karlovcima, Osijeku, Požegi, Splitu, Šibeniku (Hrvatska), Okružni sud u Murskoj Soboti (Slovenija), Kantonalni sud u Sarajevu, Okružni vojni sud u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Okružni sud u Banja Luci, Viši sud u Zenici, Opštinski sud u Beogradu, Vojni sud u Novom Sadu, Vojni sud u Nišu (Srbija), Okružni sud u Peći, Gnjilanu, Prištini, Mitrovici (Kosovo), Okružni sud u Novom Pazaru, Viši sud u Podgorici, Osnovni sud na Cetinju (Crna Gora).

OPSEG I MEDIJ:  9 arhivskih kutija

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima srpske i hrvatske  nacionalnosti za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, koju su pratili istraživači  i advokati FHP-a. Suđenja su se odvijala na teritoriji Srbije, Kosova, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Fond obuhvata period od 1991 godine do danas. U okviru fonda nalaze se sudski spisi (optužnice, presude, žalbe, rešenja, zapisnike sa ispitivanja okrivljenih, transkripti sa suđenja, zapisnici o saslušanju svedoka, službene beleške, izveštaji sa suđenja, dopisi, zahtevi za ukidanje pritvora, molbe, potvrde, punomoćja), novinski članci i prateća dokumentacija.

SISTEM SREĐIVANJA: :  po kutijama sređeno po geografskom principu u odnosu na lokaciju Suda (azbučnim redom), a u okviru predmeta- hronološki (prema datumu)

Očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski, hrvatski, albanski

LISTA SADRŽAJA:

Kutija br. 1

 • Suđenja pripadnicima hrvatske i srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Suđenja održana na teritoriji Hrvatske, pred Okružnim sudovima u:Varaždinu, Vukovaru, Zagrebu, Zadru, Karlovcima, Osijeku, Požegi, Splitu i Šibeniku. Ukupno 31 predmet.

Kutija br. 2

 • Suđenja pripadnicima hrvatske i srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Suđenja održana na teritoriji Hrvatske, Srbije i Kosova- pred Županijskim sudom u Vukovaru (Hrvatska), Opštinskim sudom u Splitu (Hrvatska), Županijskim sudom u Zagrebu (Hrvatska), Vrhovnim sudom Hrvatske, Okružnim sudom u Beogradu (Srbija), Okružnim sudom u Gnjilanu (Kosovo), Okružnim sudom u Prištini (Kosovo). Ukupno 5 predmeta.

Kutija br. 3

 • Suđenje Draganu Nikoliću iz Gnjilana, koji se tereti da je u  toku Nato bombardovanja, sa grupom saizvršilaca, lišio života lice albanske nacionalnosti. Suđenje održano pred Okružnim sudom u Gnjilanu (Kosovo), Okružnim sudom u Prištini (Kosovo) i Vrhovnim sudom Kosova. Ukupno 1 predmet (79 dokumenata).

Kutija br. 4

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji Kosova, održana pred Okružnim sudom u Mitrovici (Kosovo). Ukupno 4 predmeta.

Kutija br. 5

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji Kosova, održana pred Okružnim sudom u Mitrovici, Okružnim sudo u Peći, Okružnim sudom u Prizrenu, Okružnim sudom u Prištini (Kosovo). Ukupno 10 predmeta.

Kutija br. 6

 • Suđenje pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine, kao i druga krivična dela održana pred Okružnim sudom u Beogradu, Vojnim sudom u Beogradu, Vrhovnim vojnim sudom (Srbija). Ukupno 10 predmeta.

Kutija br. 7

 • Razno (špijunaža, odavanje vojne tajne, ubistvo, prisilni nestanak vojnika, nepropisan odnos prema poverenom oružju, deobni bilans i svojinska transformacija, bekstvo iz vojske, ometanje službenog lica u obavljanju dužnosti) Opštinski sud u Kragujevcu, Okružni sud u Kraljevu, Okružni sud u Leskovcu, Vojni sud u Nišu, Vojni sud u Novom Sadu. Ukupno 13 predmeta.

Kutija br. 8

 • Razno (terorizam, neovlašćeno držanje oružja, krivično delo ubistva, nedozvoljen prelazak državne granice, suđenje za ratne zločine- slučaj “Žute ose” Vučković Duško i Vojin). Okružni sud u Smederevu, Okružni sud u Užicu, Okružni sud u Požarevcu, Okružni sud u Prokuplju, Okružni sud u Sremskoj Mitrovici, Okružni sud u Šapcu. Ukupno 6 predmeta.

kutija br. 9

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine, kao i druga krivična dela održana pred Okružnim sudom u Murskoj Soboti (Slovenija), Okružnim sudom u Novom Pazaru (Srbija), Osnovnim sudom u Nikšiću (Crna Gora), Osnovnim sudom na Cetinju (Crna Gora), Okružnim sudom u Banja Luci, Višim sudom u Zenici, Kantonalni sud u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Okružni vojni sud u Tuzli, Viši sud u Podgorici (Crna Gora). Ukupno 14 predmeta.

Kutija br. 10

 • Izdvojeno suđenje Saši Radaku, koji je kao pripadnik dobrovoljačke jedinice, koja je bila u sastavu tadašnje JNA, kršeći pravila međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba, na poljoprivrednom dobru “OVČARA”  lišio života dvestotine lica, čime je izvršio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Suđenje se održava pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu (Srbija). Ukupno 1 predmet (9 dokumenata)

Kutija br. 11

 • Suđenje Anđelku Kolašincu i drugim licima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, održane pred Okružnim sudom u Prizrenu (Kosovo). Ukupno 1 predmet (34 dokumenta)

 

Share