Zahtev za uvođenje javnih rasprava preko Interneta

Koalicija za pristup pravdi se pridružuje inicijativi “Zakon je naš” kojom se traži uvođenje eketronskih javnih rasprava o nacrtima zakona i opštim podzakonskim aktima.

 

 

Organizacije civilnog društva okupljene oko inicijative “Zakon je naš!” zahtevaju od Vlade Republike Srbije da omogući uvođenje elektronskih javnih rasprava o nacrtima zakona i opštim podzakonskim aktima. Korišćenje interneta u javnim raspravama omogućiće značajno veće učešće građana u kreiranju zakonskih i podzakonskih akata, što će opet dovesti do toga da ovi akti budu bolji, funkcionalniji i pravedniji.

Pozivamo se na jedan od osnovnih demokratskih principa, po kojem javnost ima pravo ne samo na uvid u tekst propisa u nastanku već i pravo da učestvuje u njegovom stvaranju. Takođe, upozoravamo da u našoj zemlji do sada nisu korišćeni adekvatni mehanizmi učešća javnosti u postupku usvajanja pravnih propisa.

S obzirom na informaciju da je pripremljen Nacrt odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Vlade, smatramo da je sada pravi trenutak da se uredi proces održavanja i uspostavi jasna procedura javnih rasprava o aktima koje usvaja Vlada i podigne njihova transparentnost korišćenjem portala eUprava. Pozivamo nadležne da u sam proces izmena Poslovnika uključi i udruženja građana koja mogu svojim sugestijama značajno da unaprede ovu oblast.

Izmena poslovnika će biti prvi jasan signal o tome da li vlast iskreno želi da uredi proces usvajanja pravnih propisa u skladu sa javnim interesom ili pak u skladu sa zahtevima interesnih grupa i tzv. političke elite. Potpuno je neprihvatljivo da javnost nema dovoljno uvida u predloge propisa koja usvaja Vlada i da građani ne mogu na efikasan način da iznesu svoje mišljenje o pravnim aktima koji se na njih odnose.

Inicijativu „Zakon je naš“ pokrenuta je prošle godine, a podržale su je državne institucije i organizacije civilnog društva.

Edukacioni centar
Centar za unapređivanje prvnih studija (CUPS)
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Biro za društvena istraživanja (BIRODI)
Sretenje

Dodatne informacije: Ivan Grujić – 060/70-70-160

 

Share