Pravo komandne odgovornosti

Studija Pravo komandne odgovornosti se bavi doktrinom koja je vrlo bitna za međunarodno humanitarno pravo i koja pretpostavlja odgovornost nadređenih lica u komandom lancu za dela koja su učinili podređeni, usled dužnosti da spreče ili kazne počinitelje u takvim slučajevima.

Prvi deo knjige govori o nastanku i razvoju doktrine o komandnoj odgovornosti i njenom odnosu prema međunarodnom običajnom pravu i Statutu Međunarodnog krivičnog suda.

Drugi deo raspravlja o primeni i opsegu doktrine komandne odgovornosti, odnosno, o tome koje vrste odgovornosti su relevantne i u kakvoj vezi sa delom nadređeni mora biti da bi se smatrao odgovornim. Na kraju drugog dela se govori na koja lica i vrstu nadređenih se princip odnosi.

Treći deo govori o elementima komandne odgovornosti: odnosu izvršitelja i nadređenog, utvrđivanjem krivice i kršenju dužnosti. Na kraju knjige su dati relevatni propisi za pravo komandne odgovornosti iz međunarodnih i nacionalnih sudova i zakonodovstava. 

Autor studije Guénaël Mettraux je advokat odbrane u Haškom tribunalu.

CIP 04.04.2010.  (signatura: B 2244)

Share